BHP


W jaki sposób można ukarać pracownika?

Stosowanie kary dla pracownika to zdecydowanie mniej przyjemny temat niż na przykład nagrody. Niestety ostatnio coraz częściej pracodawcy pytają mnie co zrobić z pracownikiem, który podczas pracy zachowuje się w sposób nieodpowiedzialny ze szkodą dla…


stawki procentowe na ubezpieczenia wypadkowe

Nowe stawki procentowe na ubezpieczenia wypadkowe

Od 1 kwietnia 2018 roku ulegają zmianie stawki procentowe na ubezpieczenia wypadkowe.  Może zacznijmy od prostego wyjaśnienia co to jest ta składka wypadkowa. Otóż jest to część ubezpieczenia społecznego które płacą wszyscy pracownicy i prowadzący…


Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy

Kiedy na szkoleniach BHP omawiamy sobie ograny kontrolne skupiamy swoją uwagę głównie na Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędzie Dozoru Technicznego. Lakonicznie wspominamy o pozostałych. Otóż jednym z pozostałych jest Wyższy Urząd Górniczy. Myślę…


Wózki widłowe

Wózek jezdniowy podnośnikowy nazywany zwyczajowo wózkiem widłowym – kołowy pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, przystosowany do przewozu materiałów o znacznej (do kilkudziesięciu ton, zależnie od typu) masie, stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu. Używany jest…


Transport wewnątrzzakładowy

Co to jest transport wewnątrzzakładowy w zakładach pracy. Ogólne warunki bezpieczeństwa. Drogi wewnątrzzakładowe, otwory drzwiowe.


PIP

Kim jest nowy główny inspektor pracy

Dziesiątego października 2017 r. Marszałek Sejmu RP powołał na stanowisko głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka. Wcześniej jego kandydaturę pozytywnie zaopiniowały Rada Ochrony Pracy oraz sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. Kim jest nowy główny inspektor…


Stanowska pracy wyposażone w monitory ekranowe

Coraz więcej pracowników ma do czynienia w swojej pracy z monitorami ekranowymi. Jest to spowodowane wszędobylskimi komputerami, które coraz częściej wykorzystywane są w pracy. Jeszcze kilka lat temu praca przy komputerze kojarzyła praktycznie tylko z…Wypadki przy pracy w I półroczu 2017 roku

Na stronach Głównego Urzędu Statystycznego ukazał się raport „Wypadki przy pracy w I półroczu 2017”. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy została obliczona na podstawie zgłoszonych formularzy Z-KW Statystyczna karta wypadku i wyniosła ogółem 39…


Magazyny i magazynowanie

Magazyn to miejsce przeznaczone do składowania i przemieszczania zapasów, materiałów lub gotowych produktów na wyodrębnionej przestrzeni, która może zajmować plac nieosłonięty (składowisko, składnica), plac półosłonięty (wiata), część budowli, całą budowlę lub kilka budowli magazynowych. Pomieszczenia…


Pomieszczenia higienicznosanitarne cz2

Pomieszczenia higienicznosanitarne cz2

Po omówieniu szatni pracowniczych pora na inne pomieszczenia higienicznosanitarne takie jak umywalnie, pomieszczenia natryskowe, ubikacje, jadalnie, pomieszczenia do odpoczynku, palarnie, pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży roboczej i ochronnej, pomieszczenia do ogrzewania się…


Pomieszczenia higienicznosanitarne

Pomieszczenia higienicznosanitarne

Pomieszczenia higienicznosanitarne – to taka ładna nazwa szatni, umywalni, natrysków, ustępów, jadalni i innych pomieszczeń w których pracownicy odpoczywają podczas przerw w pracy. Niby proza życia, ale również opisana w przepisach i bardzo potrzebna podczas…


Wymagania dotyczące techniczne stanowisk pracy

Wymagania dotyczące techniczne stanowisk pracy

  To dość ważne zdanie z Konstytucji Rzeczpospolitej jest bardzo często przywoływane podczas szkoleń z dziedziny BHP. Obowiązek zapewnienia owych bezpiecznych i higienicznych warunków pracy spoczywa zawsze na pracodawcy. Łatwo powiedzieć ale jak to ma…


W jakich warunkach zatrudniać pracowników młodocianych

W jakich warunkach zatrudniać pracowników młodocianych

Bardzo często można spotkać w sklepach lub innych miejscach bardzo młodych pracowników. Na pierwszy rzut oka widać, że nie są to osoby pełnoletnie. Czy zatrudnianie tak młodych osób jest Legalne? Przecież osoba w tak młodym…


Programy do szkoleń BHP

Programy do szkoleń BHP

Jak to jest z programami szkoleń BHP? Czy koniecznie należy je piać. Kto ma to robić w przypadku instruktażu stanowiskowego? Zobaczmy co o tym mówią przepisy.  Pierwszym przepisem, który weźmiemy pod uwagę jest Rozporządzenie Ministra…


Kiedy należy wydawać napoje dla pracowników?

Kiedy należy wydawać napoje dla pracowników?

Ponieważ jest lato warto przypomnieć sobie o obowiązku wydawania pracownikom napojów chłodzących dla pracowników. Powstaje zatem pytania: Kiedy należy wydawać napoje dla pracowników? Z jakich przepisów wynika ten obowiązek?


Jakie są wymagania oświetleniowe pomieszczeń pracy

1. Rola oświetlenia w pracy Oświetlenie jest fizycznym czynnikiem środowiska pracy i jest zaliczane jest do czynników uciążliwych. Oświetlenie jest bardzo ważnym czynnikiem w pracy. Ma ono ogromny wpływ na zarówno na efektywność pracy jak…


Czy szkolenia BHP powinny się kończyć egzaminem?

Czy szkolenia BHP powinny się kończyć egzaminem?

Niedawno otrzymałem pytanie: Czy szkolenia BHP powinny się kończyć egzaminem? To zależy, które szkolenie. Odpowiedź na to pytanie zawiera Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa…