Kiedy należy wydawać napoje dla pracowników?

with Brak komentarzy

Ponieważ jest lato warto przypomnieć sobie o obowiązku wydawania pracownikom napojów chłodzących dla pracowników. Powstaje zatem pytania: Kiedy należy wydawać napoje dla pracowników? Z jakich przepisów wynika ten obowiązek?

Podstawą prawną jest Kodeks Pracy a konkretnie Art 232, który ma brzmienie:
Art. 232. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.
Wymienione w Kodeksie Pracy rozporządzenie to :

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 :

Znajdujemy w nim szczegółowe informacje dotyczące warunków, w których należy wydawać pracownikom napoje.

Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:

  1.  w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
  2.  w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
  3.  przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
  4.  przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
  5.  na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.
Kiedy należy wydawać napoje dla pracowników?

Spawa staje się klarowna. Jeśli mamy do czynienia z pracą na otwartej przestrzeni napoje należą się pracownikom jeśli temperatura przekroczy 25°C. W pozostałych przypadkach napoje należą się jeśli temperatura na stanowisku pracy przekroczy 28°C. Choć to nie ten okres warto wiedzieć, że rozporządzenie mówi nie tylko o sezonie letnim ale również zimowym. Jeśli temperatura spadnie poniżej 10°C pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni należy dać napój gorący.

Trudniejszym do określenia w warunkach pracy jest wydatek energetyczny. Myślę, że należy rozważyć wydawanie napojów wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z ciężką pracą fizyczną.

Jaki napoje ?

Przepisy nie mówią nic, jaki rodzaj napojów ma zapewnić pracodawca. Jednak w przypadku pracowników zatrudnionych w warunkach mikroklimatu gorącego  napoje powinny być wzbogacone w sole mineralne i witaminy. W pozostałych przypadkach mogą być to napoje gorące (kawa, herbata), gdy pracownicy pracują w mikroklimacie zimnym, lub napoje orzeźwiające (woda mineralna, soki) w przypadku wysiłku fizycznego czy wysokiej temperatury w pomieszczeniach pracy.

Napoje powinny być wydawane pracownikom zawsze, gdy w środowisku pracy panują warunki uzasadniające ich otrzymanie.Ponadto powinny być one dostępne przez całą zmianę roboczą. I to w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników.

Obowiązek wydawania napojów nie można zamienić na ekwiwalent.

Dodaj komentarz