Kiedy należy wydawać napoje dla pracowników?

Kiedy należy wydawać napoje dla pracowników?

Ponieważ jest lato warto przypomnieć sobie o obowiązku wydawania pracownikom napojów chłodzących dla pracowników. Powstaje zatem pytania: Kiedy należy wydawać napoje dla pracowników? Z jakich przepisów wynika ten obowiązek?

Podstawą prawną jest Kodeks Pracy a konkretnie Art 232, który ma brzmienie:
Art. 232. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.
Wymienione w Kodeksie Pracy rozporządzenie to :

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 :

Znajdujemy w nim szczegółowe informacje dotyczące warunków, w których należy wydawać pracownikom napoje.

Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:

  1.  w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
  2.  w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
  3.  przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
  4.  przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
  5.  na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.
Kiedy należy wydawać napoje dla pracowników?

Spawa staje się klarowna. Jeśli mamy do czynienia z pracą na otwartej przestrzeni napoje należą się pracownikom jeśli temperatura przekroczy 25°C. W pozostałych przypadkach napoje należą się jeśli temperatura na stanowisku pracy przekroczy 28°C. Choć to nie ten okres warto wiedzieć, że rozporządzenie mówi nie tylko o sezonie letnim ale również zimowym. Jeśli temperatura spadnie poniżej 10°C pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni należy dać napój gorący.

Trudniejszym do określenia w warunkach pracy jest wydatek energetyczny. Myślę, że należy rozważyć wydawanie napojów wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z ciężką pracą fizyczną.

Jaki napoje ?

Przepisy nie mówią nic, jaki rodzaj napojów ma zapewnić pracodawca. Jednak w przypadku pracowników zatrudnionych w warunkach mikroklimatu gorącego  napoje powinny być wzbogacone w sole mineralne i witaminy. W pozostałych przypadkach mogą być to napoje gorące (kawa, herbata), gdy pracownicy pracują w mikroklimacie zimnym, lub napoje orzeźwiające (woda mineralna, soki) w przypadku wysiłku fizycznego czy wysokiej temperatury w pomieszczeniach pracy.

Napoje powinny być wydawane pracownikom zawsze, gdy w środowisku pracy panują warunki uzasadniające ich otrzymanie.Ponadto powinny być one dostępne przez całą zmianę roboczą. I to w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników.

Obowiązek wydawania napojów nie można zamienić na ekwiwalent.

Be the first to comment on "Kiedy należy wydawać napoje dla pracowników?"

Dodaj komentarz

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

Zapisz się do newslettera

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

Zapisz się do newslettera

FreshMail.pl
 

Zapisz się na newsletter

FreshMail.pl