Programy do szkoleń BHP

with Brak komentarzy

Jak to jest z programami szkoleń BHP? Czy koniecznie należy je piać. Kto ma to robić w przypadku instruktażu stanowiskowego? Zobaczmy co o tym mówią przepisy.  Pierwszym przepisem, który weźmiemy pod uwagę jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

 

§ 5. Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna, o której mowa w § 4ust. 1, zwani dalej „organizatorami szkolenia”, zapewniają:

1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;

 

Przepis jest dość jasny. Pytanie zasadnicze czy ten przepis nie jest martwy? Jak zapatrują się na niego inspektorzy z kontroli?  Moja odpowiedź brzmi „różnie”. Częściej spotykałem się z sytuacjami, kiedy kontrolujący zobaczyli kartę szkolenia to uznawali, że wszystko jest w porządku. Zdarzało się jednak, że padało pytanie o programy szkoleń. W razie braku programu inspektor może  zachować się w dwojaki sposób:

  • albo domagać się uzupełnienia dokumentacji o program szkolenia
  • albo może podważać ważność szkolenia (może mieć wątpliwości, czy szkolenie faktycznie się odbyło)

Polecam robienie programów szkoleń.

Polecam robić programy do szkleń BHP nie tylko ze względu na kontrole. Przygotowany w punktach program powoduje, że wiem o czym mam w danej chwili mówić. Nie zapominam pomijać ważnych kwestii. Omawiam punkt po punkcie.  Z drugiej strony przyznaje się, że nie zawsze trzymam się sztywno programu ponieważ  jest to tylko narzędzie pomocnicze.

Instruktarz stanowiskowy

Wątpliwości może budzić instruktarz stanowiskowy. Jest to dość specyficzny rodzaj szkolenia BHP ponieważ wykonuje go przełożony szkolonego a nie bhpowiec.  Instruktarz stanowiskowy to zapoznanie pracownika z warunkami pracy bezpośrednio na stanowisku pracy. Przeprowadzać go może kierownik, pracodawca lub inna osoba która ma ukończone: szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Częścią instruktarzu stanowiskowego jest np. pokazanie pracownikowi przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy, kontrola prawidłowości wykonywanej na próbę pracy przez szkolonego.

W tej sytuacji rolą inspektora BHP jest:

  • przeszkolić osoby kierujące pracownikami w jaki sposób mają robić instruktaż stanowiskowy (podczas okresowego szkolenia BHP)
  • dopilnować aby instruktaż był przeprowadzony
  • dopilnować aby obie osoby – szkolony i szkolący podpisały się na Karcie Szkolenia Wstępnego

Więcej na temat instruktażu stanowiskowego napisałem tu:  jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy

To jeden z moich pierwszych wpisów na blogu

Jeśli chodzi o program instruktażu stanowiskowgo to również należy go opracować. Powinien go napisać  sam szkolący choć nieraz zdarza się, że pomagają w tym bhpowcy.

Jak napisać programy do szkoleń BHP

W opracowaniu pomocne jest rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy :

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041801860

W załączniku nr 1 do rozporządzenia znajdują się ramowe programy poszczególnych szkoleń. Aby napisać szczegółowy program szkolenia należy je rozwinąć tak aby pasowały do konkretnego szkolenia.  Tyczy się to wszystkich szkoleń zarówno wstępnych jak i okresowych dla różnych grup pracowników.

Samo szkolenie powinno być zrobione w taki sposób aby trafiać do osób szkolonych.  Dlatego warto przygotowując się do szkolenia przejrzeć dokumenty ryzyka zawodowego, rozejrzeć się po zakładzie pracy, porozmawiać z ludźmi. W ten sposób zdiagnozować co jest istotne dla konkretnych pracowników a co można omówić mniej dokładnie.

 


Dodaj komentarz