Kim jest nowy główny inspektor pracy

with Brak komentarzy

Dziesiątego października 2017 r. Marszałek Sejmu RP powołał na stanowisko głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka. Wcześniej jego kandydaturę pozytywnie zaopiniowały Rada Ochrony Pracy oraz sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. Kim jest nowy główny inspektor pracy?

Przypomnijmy, że zmiana na stanowisku głównego inspektora pracy jest spowodowana nagłą śmiercią Romana Giedrojcia 27 sierpnia 2017 r. w szpitalu w Bydgoszczy.

Kim jest nowy główny inspektor pracy

Nowy inspektor pracy legitymuje się 37-letnim stażem zawodowym. Oto przebieg jego kariery:

 • Wiesław Łyszczek ukończył Wydział Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu, na kierunku administracja publiczna.
 • W latach 1995-1998 pełnił funkcję ławnika w Sądzie Rodzinnym Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Kurator sądowy dla spółek prawa handlowego w Oddziale KRS w Rzeszowie. Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Rzeszowie w zakresie bhp i czasu pracy kierowców.
 • Od 1980 r. do 1988 r. był członkiem NSZZ Solidarność przy MPK Rzeszów, a 13 grudnia 1981 r. członkiem komitetu strajkowego.
 • Od 1991 do 1997 r. związany zawodowo z branżą transportową. W latach 1997-2001 pracował jako starszy inspektor w Oddziale Kontroli Legalności Zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, a następnie w tamtejszym Powiatowym Urzędzie Pracy.
 • Od 2000 r. był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej NSZZ Solidarność.
 • Od 2002 do 2007 r. – specjalista w Oddziale Kontroli Legalności Zatrudnienia Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
 • W 2006 r. współpracował ze śp. Lechem Kaczyńskim podczas przygotowywania projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 786 ze zm.).
 • Z dniem 1 lipca 2007 r. przeniesiony do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, na podstawie wspomnianej ustawy o PIP, która przejęła od powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy zadania związane z kontrolą legalności zatrudnienia.
 • 19 grudnia 2008 r. ukończył aplikację inspektorską.
 • 1 września 2015 r. został awansowany na stanowisko starszego inspektora pracy. Był koordynatorem kontroli prowadzonych w rzeszowskim OIP – w zakresie czasu pracy, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców.
 • Od 8 grudnia 2016 r. pełnił obowiązki okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie
 • 10 października 2017 r. Wiesław Łyszczek został powołany przez Marszałka Sejmu RP na stanowisko głównego inspektora pracy.

Jako Główny Inspektor Pracy

Jakie zadania stawia przed sobą nowy Gółwny Inspektor Pracy?

Nowy inspektor pracy chce kontynuować pracę Romana Giedrojcia. Chodzi o akcję kontroli audytowych nowych firm. W ramach przeprowadzanych kontroli, inspektorzy bardziej doradzają przedsiębiorcom niż karzą za wykryte nieprawidłowości. Kary pojawiają się dopiero w przypadku wykrycia rażącego naruszenie prawa pracy.

Wprowadzenie programu 3 × S czyli samodzielność, specjalizacja i skuteczność . Takie cechy powinni posiadać inspektorzy pracy. Powinni być autorytetami w swoich dziedzinach i działać jako samodzielny, odpowiedzialny organ administracyjny.

Ograniczenie umów cywilno – prawnych czyli tak zwanych śmieciówek

Oskładkowanie umów o dzieło. Chodzi o to by osoby zatrudnione na umowę o dzieło w razie wypadku mogły liczyć na pełne świadczenia, takie jak w przypadku umowy o pracę.

źródło:

 

 

 

Dodaj komentarz