Czy szkolenia BHP powinny się kończyć egzaminem?

with Brak komentarzy

Niedawno otrzymałem pytanie: Czy szkolenia BHP powinny się kończyć egzaminem? To zależy, które szkolenie. Odpowiedź na to pytanie zawiera Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860. 

Rozporządzenie mówi o następujących rodzajach szkoleń

  • wstępne, składające się z
    • instruktażu ogólnego – który przeprowadza pracownik służby bezpieczeństwa i hieny pracy lub osoba wykonująca zadania tej służby
    • instruktażu stnowiskowego – który przeprowadza osoba kierująca pracownikami posiadająca odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz odpowiednią wiedzę w zakresie instruktarzu stanowiskowego (taką wiedzę można nabyć podczas szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami)
  • okresowe

Czy szkolenia BHP powinny się kończyć egzaminem zależy od rodzaju szkolenia:

Szkolenie wstępne BHP

Rozporządzenie nie wspomina o konieczności przeprowadzenie egzaminu po kończeniu instruktarzu ogólnego. Wystarczy potwierdzenie odbycia kursu na: karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” . Jej wzór znajduje w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

karta szkolenia wstępnego.pdf karta szkolenia wstępnego.doc

 

Karta szkolenia wspomina o przeprowadzaniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy ale jest to spawa pracodawcy lub kierownika który przeprowadza instruktarz stanowiskowy. Nie musi być pisemny.

Szkolenia okresowe BHP

Rozporządzanie par. 16.1 wyraźnie stwierdza iż szkolenie okresowe kończy się egzaminem. Natomiast nigdzie nie pisze jaką formę ma mieć egzamin. Spotkałem się z różnymi interpretacjami:

  • jedna z nich wypomina, iż egzamin powinien się odbyć przed komisją, a więc przed przynajmniej dwoma osobami. Osobiście nie daje wiary tej interpretacji
  • forma pisemna.

Ja stosuje i polecam robienie testu. Przed szkoleniem przygotowuje test sprawdzający obejmujący tematykę szkolenia. Jest to dość prosty test jednokrotnego wyboru, który rozdaję uczestnikom szkolenia. Podpisane testy zbieram na koniec szkolenia i po sprawdzeniu zachowuję. Stosuję tą formę ponieważ po szkoleniu mam ślad – dowód, że odbyło się szkolenie i że odbył się egzamin. (Tak zwany dupochron).

Stosując formę ustną należałoby przygotować jakieś potwierdzenie odbycia egzaminu. W takim przypadku przydałby się protokół po-egzaminacyjny. Dobrze by było gdyby ten protokół był podpisany przez więcej niż jedną osobę.

Program szkolenia

Przypominam o konieczności sporządzania programu szkolenia. Jest to wymóg stawiany przez wspomniane na początku rozporządzenie. Polecam robienie programów szkoleń. Zwłaszcza na pierwszych szkoleniach. Podczas szkolenia wiem co mam mówić, punkt po punkcie. Dla mnie to duże ułatwienie.

 

 Dodaj komentarz