Likwidacja szkoleń okresowych BHP dla pracowników biurowych.

with Brak komentarzy

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje zmiana prawa. Szkolenia okresowe BHP pracowników biurowych ulegają likwidacji. Ale nie dla wszystkich.  Zmiana powoduje częściową likwację szkoleń okresowych bhp. Zmiana wynika z Ustawy z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Dz.U. 2018 poz. 2244

Kogo dotyczą zmiany

Zwolnieni ze szkoleń BHP nie są wszyscy pracownicy. Zwolnione są osoby które spełniają następujące warunki:

  1.  Zwolnienie dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjo – biurowych. Nie dotyczy natomiast pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach pracy.
  2. Dokument oceny ryzyka zawodowego w danym zakładzie pracy nie stwierdza konieczności przeprowadzania takich szkoleń. Przypominam, że obowiązek stworzenia takiego dokumentu spoczywa na każdym pracodawcy.
  3. Zakład pracy, w którym pracują jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym

Ja widać mamy tu do czynienia z trzema warunkami, które muszą być jednocześnie spełnione. O ile pierwsze dwa nie powinny budzić wątpliwości to trzeci może przysparzać pewnych kłopotów.

Kategoria ryzyka firmy

Kategorie ryzyka firmy zostały stworzone na potrzeby ZUS-u. Na ich podstawie określa się wysokość składki wypadkowej ubezpieczenia pracowników i przedsiębiorców.

Kategorie ryzyka firm określa się na podstawie : Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2018 r. poz. 502).

Określenie kategorii ryzyka jest o tyle problematyczne, że są one regularnie zmieniane i należy te zmiany kontrolować.

Zmiany kategorii ryzyka

Ostatnia zmiana jest zaprowadzona przez Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U. 2018 poz. 502

 link  do rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000502/O/D20180502.pdf

Warto otworzyć link do tego rozporządzania. Znajduje się tam tabela, z wyliczonymi kategoriami ryzyk praktycznie dla wszystkich grup działalności. Przedstawione kategorie są aktualne w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2019. W kwietniu 2019 roku należy sprawdzić ewentualne zmiany kategorii.

Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że kategoria ryzyka naszej firmy zostanie podniesiona powyżej trzeciej grupy. Należy przeprowadzić szkolenia okresowe BHP pracowników biurowych do 6 miesięcy od zmiany kategorii.

Dodaj komentarz