BHP

Transport wewnątrzzakładowy

Co to jest transport wewnątrzzakładowy w zakładach pracy. Ogólne warunki bezpieczeństwa. Drogi wewnątrzzakładowe, otwory drzwiowe.


Pomieszczenia higienicznosanitarne

Pomieszczenia higienicznosanitarne

Pomieszczenia higienicznosanitarne – to taka ładna nazwa szatni, umywalni, natrysków, ustępów, jadalni i innych pomieszczeń w których pracownicy odpoczywają podczas przerw w pracy. Niby proza życia, ale również opisana w przepisach i bardzo potrzebna podczas…


Kiedy należy wydawać napoje dla pracowników?

Kiedy należy wydawać napoje dla pracowników?

Ponieważ jest lato warto przypomnieć sobie o obowiązku wydawania pracownikom napojów chłodzących dla pracowników. Powstaje zatem pytania: Kiedy należy wydawać napoje dla pracowników? Z jakich przepisów wynika ten obowiązek?


Jakie są wymagania oświetleniowe pomieszczeń pracy

1. Rola oświetlenia w pracy Oświetlenie jest fizycznym czynnikiem środowiska pracy i jest zaliczane jest do czynników uciążliwych. Oświetlenie jest bardzo ważnym czynnikiem w pracy. Ma ono ogromny wpływ na zarówno na efektywność pracy jak…


Czy szkolenia BHP powinny się kończyć egzaminem?

Czy szkolenia BHP powinny się kończyć egzaminem?

Niedawno otrzymałem pytanie: Czy szkolenia BHP powinny się kończyć egzaminem? To zależy, które szkolenie. Odpowiedź na to pytanie zawiera Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa…


Wypadek w drodze do i z pracy

Wypadek w drodze do i z pracy

Wypadek w drodze do i z pracy często jest mylony z wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy. Nie jest to prawda. Wypadek w drodze do pracy to osobny wpadek choć bardzo podobny do wypadku przy…


Ile powinien wynosić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Każdy pracodawca ma zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednym z elementów bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest zapewnienie odzieży roboczej. Kodeks pracy dość wyraźnie opisuje kiedy pracownikowi przysługuje prawo do odzieży roboczej. Artykuł…


Jaka jest wymagana temperatura w pomieszczeniach pracy

Podczas ostatniego szkolenia BHP ktoś z sali zadał mi pytanie: ” Jaka jest wymagana temperatura w pomieszczeniach pracy”.  Pytanie na czasie ponieważ mamy aktualnie zimę i temperatury na zewnątrz bywają różne.


Jak wypełnić rejestr czynników szkodliwych

Dziś na temat Rejestru Czynników Szkodliwych. Prowadzenie takiego rejestru jest obowiązkiem każdego zakładu pracy w którym stwierdzono występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia. Aby omówić temat zacznijmy od samego początku:


Jak poprawnie sporządzić tabelę przydziału odzieży

Odzież robocza pracownika Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi dzież roboczą. Wynika to z Art. 2376 Kodeksu pracy Myślę że każdy o tym już wie. A jeśli nie wie zachęcam do przeczytania  http://www.bhpowski.pl/jaka-kupic-odziez-dla-pracownika/  . Kupić jednak…


Obowiązki pracodawcy względem hałasu

Obowiązki pracodawcy względem hałasu

Hałas jest najczęściej występującym czynnikiem szkodliwym występującym w zakładach pracy. Dziś o tym co zrobić jeśli już wiemy, że mamy do czynienia z hałasem w naszym miejscu pracy. Brak podjęcia jakichkolwiek działań może powodować bardzo…


Hałas w miejscu pracy.

Hałas to jedeno z najczęściej występujących zagrożeń w miejscu pracy i nie tylko. Według badań GUS-u w 2014 roku to właśnie hałas był najczęściej występującym czynnikiem powodującym wypadki przy pracy. Dziś o tym groźnym zjawisku…


Do czego służy UDT ?

Już wiemy czym zajmująz się PIP i PIS. Pora omówić kolejna instytucję, powołaną do kontroli przedsiębiorstw.   Jeśli w swojej firmie używasz na przykład wózków widłowych powinieneś zgłosić to do Urząd Dozoru Technicznego. Ale po kolei…


Jak wygląda kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej ?

Nikogo nie dziwi możliwość kontroli zakładu pracy przez PIP, Natomiast Państwową Inspekcję Sanitarną często kojarzymy ze szpitalami, stołówkami, itp. Jest to niestety błędne postrzeganie tej instytucji ponieważ zajmuje się ona równie często kontrolowaniem mniejszych lub…


Jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

Kiedy chcemy zatrudnić nowego pracownika w naszej firmie należy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP. Częścią takiego szklenia jest instruktaż stanowiskowy. Taki instruktaż powinien przeprowadzić przełożony pracownika: kierownik lub pracodawca. Instruktaż stanowiskowy to zapoznanie pracownika z naszą firmą a w szczególności z jego nowym stanowiskiem pracy.


Jaką kupić odzież dla pracownika ?

Jak to jest z odzieżą roboczą pracowników? Art. 237 . kodeksu pracy mówi : Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia ….