GUS

Wypadki przy pracy w I półroczu 2017 roku

Na stronach Głównego Urzędu Statystycznego ukazał się raport „Wypadki przy pracy w I półroczu 2017”. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy została obliczona na podstawie zgłoszonych formularzy Z-KW Statystyczna karta wypadku i wyniosła ogółem 39…


Przyczyny wypadków przy pracy w 2016 roku

Znamy już raport Głównego Urzędu Statystycznego na temat wypadków przy pracy w całym 2016 roku. Analiza raportów GUS-u może być cennym źródłem wiedzy na następujące tematy: jakie są główne powody powstawania wypadków? jakie wydarzenia powodują…


Raport GUS dotyczący liczby wypadków w 2015 roku

Znamy opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące liczby wypadków w całym 2015 roku. Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy pracy osób pracujących w całej gospodarce z wyjątkiem jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i…


Wpadki przy pracy w I półroczu 2016 roku

Na początku września Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat liczby wypadków przy pracy w I półroczu 2016 roku. Czytamy w nim między innymi: