Jak poprawnie sporządzić tabelę przydziału odzieży

with 5 komentarzy

Odzież robocza pracownika

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi dzież roboczą. Wynika to z Art. 2376 Kodeksu pracy

Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.kodeks pracy
Myślę że każdy o tym już wie. A jeśli nie wie zachęcam do przeczytania  http://www.bhpowski.pl/jaka-kupic-odziez-dla-pracownika/  . Kupić jednak nie wszystko. Ważne jest również odpowiednie  udokumentowanie. Jeśli wydaje się to komuś niepotrzebne zapewniam, że inspektorzy PIP mają inne zdanie.

Należy stworzyć co najmniej dwa dokumenty dotyczące ubrań roboczych:

– Tabelę przydziału odzieży
– Kartę ewidencyjną przydziału

Przydział odzieży

Tabela przydziału to taki ogólny dokument zawierający co powinien otrzymać pracownik zatrudniony na danym stanowisku pracy. Żaden przepis nie wyszczególnia jakie konkretnie ubrania należy przydzielić na konkretne stanowisko. Stworzenie i wypełnienie takiej tabeli leży więc w gestii pracodawcy. Istnieje tu bardzo duża dowolność ale nie do końca. Pracownicy powinni otrzymywać środki ochrony indywidualnej właściwe dla swojego stanowiska pracy i istniejących na nim zagrożeń. Na przykład jeśli pracownik wykonuje prace na wysokości powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem (kask, szelki itp). Natomiast czy pracownik dostanie bluzę, koszulę flanelową czy może fartuch leży w gestii pracodawcy, z tym że tu również zalecam stosować zdrowy rozsądek.

Do szacowania jakie ubrania lubią są potrzebne może być pomocne Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650&min=1

Zwłaszcza pomocne mogą okazać się zamieszczone w rozporządzeniu tabele.

 • Tabela nr 1 Przedstawia Zagrożenia przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej

tabela

 • Tabela nr 2 Rodzaje prac przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej  tabela.pdf
 • Tabela 3 Rodzaje środków ochrony indywidualnej tabela.pdf

Tabela przydziału

Tabela przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej powinna składać się z następujących pozycji:

 • podanie nazwy konkretnego stanowiska pracy – zwłaszcza jeśli takich stanowisk jest w firmie wiele
 • podanie nazwy przydzielanej odzieży, środka ochrony indywidualnej lub innych przydzielanych środków
 • podanie rodzaju przydzielanego środka – najczęściej stosuje się określenia (jest to tylko przykład każda firma może mieć swoje własne oznaczenia – jednak należy zaznaczyć do jakiej grupy należy poszczególna przyznawana rzecz)
  • R – odzież robocza
  • O – środki ochrony indywidualnej
  • H – środki higieny osobistej
 • liczba przyznawanych sztuk (może być również zaznaczona liczba lub jednostka miary np. ilość kompletów, par,
 • przewidywany okres użytkowania, tu najczęściej stosuje się określenia:
  • podanie konkretnej liczby – (na przykład 12 miesięcy)
  • określenie „do zużycia” lub „według potrzeb” – można stosować takie rozwiązanie zwłaszcza jeśli nie jesteśmy pewni jak długo dany środek może służyć pracownikowi.

Poniżej przykładowa tabela przydziału.

tabela-przydzialu-odziezy

tabel przydziału odzieży pdf –         tabela przydziału.pdf

tabela przydziału odzieży – doc  tabela przydziału.doc

Określenie rodzaju przyznawanego środka ma następujące znaczenie:
odzież robocza – służy ochronie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem prywatnej odzieży pracownika.
odzież ochronna  – czyli środki ochrony indywidualnej chronią pracownika przed szczególnymi zagrożeniami na (przykład kask) i musi spełniać wymagania polskich lub europejskich norm – musi posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności z normami.

Tak przy okazji chciałem zwrócić uwagę, że przy zakupie środków ochrony indywidualnej należy zwrócić wagę czy posiadają:

 • znaczek CE – nabity na przykład na metce
 • znaczek określający spełnianie określonej normy – gdzieś nabity lub na metce
 • Certyfikat zgodności z określoną normą w formie papierowej może być dostępny w sklepie lub na stronie internetowej producenta.

Na przykład:

Okulary ochronne służą do ochrony oczu pracownika podczas prac związanych z przycinaniem lub szlifowaniem metalu. Powinny spełniać następujące wymagania

 • znaczek CE
 • wymogi normy EN 166 – Ochrona indywidualna oczu wymagania ogólne.
 • Klasa optyczna: 1 – ciągłego użytku
 • Odporność mechaniczna: B – odporność na uderzenia do 120 m/s

Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Karta ewidencyjna służy potwierdzeniu, że dany konkretny pracownik otrzymał wymagane środki. Należy koniczynie umieścić tu dane dotyczące:

 • nazwisko pracownika
 • określenie otrzymanego przedmiotu
 • datę wydania
 • okres na jaki została wydana
 • podpis pracownika potwierdzający otrzymanie
 • można dodać również inne dane, które wydają się praco dawcy potrzebne

karta-ewidencyjna-przydzialu-odziezy-roboczej

Karta ewidencyjna przydziału odzieży pdf – karta ewidencji.pdf

Karta ewidencyjna przydziału odzieży doc – karta ewidencji.doc

W załączonym wzorze zapisano datę zdania ubrania. Jest tak ponieważ ubranie zostaje własnością pracodawcy, a pracownik jest tylko użytkownikiem. Po skończeniu okresu użytkowania pracodawca ma następujące możliwości

 • utylizacja odzieży
 • oddanie odzieży pracownikowi
 • odsprzedaż pracownikowi używanej odzieży za jakąś symboliczną sumę.


5 Odpowiedzi

 1. Krzyś
  | Odpowiedz

  HEŁM nie kask, HEŁM OCHRONNY !

  • dekarzlukasz
   | Odpowiedz

   niby hełm, ale wszyscy posługują się nazwą kask:) helm bardziej jest kojarzony z wojskiem, a nie np. budowlańcem :))

   • dekarzlukasz
    | Odpowiedz

    ps. spojrzałem do sklepu avacore i tam też kaski królują 🙂 ale jeśli jest wysoka jakość – a u nich widać jest – to można ten hełm podarować

  • Marek B.
   | Odpowiedz

   Krzysiu, a nie zdarzyło Ci się czasem powiedzieć fajki zamiast papierosy? A przecież fajki, to zupełnie coś innego. A może do Żony, wychodzącej do sklepu powiedziało Ci się „kup colę”, choć to przecież Coca-cola itd. Mowa potoczna naprawdę nie wymaga pięknej polszczyzny. Od tego jest literatura. Panie Marku, dzięki za powyższy artykuł i zawarte w nim tabele. Bardzo mi pomogły.

 2. Marek Karnasiewicz
  | Odpowiedz

  Tak masz rację Krzysiu. Prawidłowa „profesjonalna” nazwa to Hełm Ochronny. Kask to określenie potoczne. Myślę, że i tak wszyscy mnie zrozumieli. Pozdrawiam

Dodaj komentarz