Hałas w miejscu pracy.

with Brak komentarzy

Hałas to jedeno z najczęściej występujących zagrożeń w miejscu pracy i nie tylko. Według badań GUS-u w 2014 roku to właśnie hałas był najczęściej występującym czynnikiem powodującym wypadki przy pracy. Dziś o tym groźnym zjawisku występującym w miejscu pracy wielu Polaków.

Czy wiesz, że …

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego zebranych z 2015 roku i opublikowanych w dokumencie „Warunki w pracy w  2014 roku ” Hałas jest najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy. Procentowy udział czynników związanych  ze środowiskiem pracy przedstawia zamieszczony wykres kołowy.

Struktura pracujących hałas

Poniżej znajduje się wykres przestawiający liczę zatrudnionych  w warunkach zagrożenia na 1000 zatrudnionych w zakładach pracy.

 

 

hałas w Polsce

 

Pora wyjaśnić czym jest to groźne zjawisko i dlaczego jest takie niebezpieczne:

Co to jest hałas?

Zjawisko hałasu ma wiele definicji. Fizyk opowie o hałasie jako o fali dźwiękowej, ktoś inny opowie o częstotliwościach hercach itp. Dla naszych potrzeb przyjmiemy definicję hałasu w zakładach pracy podaną przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.

Hałas – to każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy.

W tej definicji nie ma ani słowa o decybelach. Co ciekawe określenie „uciążliwy” jest subiektywne. To co jednego drażni i rozprasza w pracy innemu może wcale nie przeszkadzać. Mnie osobiście taka definicja się nie podoba. Wolę mieć do czynienia z czynnikami, które można zmierzyć i stwierdzić czy wartości graniczne są przekroczone czy nie.

Na szczęście istnieje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zgodnie z tym rozporządzeniem wartość hałasu nie może przekroczyć:

 
Wielkość charakteryzująca hałas Wartość dopuszczalna
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy (LEX,8h) 85 dB
Maksymalny poziom dźwięku A 115 dB
Szczytowy poziom dźwięku C 135 dB

Wymienione wyżej rozporządzenie wymienia wartości graniczne stężeń i natężeń różnych czynników szkodliwych. Warto do niego zajrzeć jeśli podejrzewamy występowanie jakiegoś, jednego lub wielu czynników szkodliwych w miejscu pracy.

Ale wracajmy do hałasu. Poniżej podaje wartości graniczne dla firm zatrudniających osoby młodociane oraz kobiety w ciąży.

Wielkość charakteryzująca hałas Wartość dopuszczalna
młodociani kobiety
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy (LEX,8h) 80 dB 65 dB
Maksymalny poziom dźwięku A 110 dB 110 dB
Szczytowy poziom dźwięku C 130 dB 130 dB

Szkodliwe działanie hałasu.

Wpływ hałasu na organizm ludzki objawia się w następujący sposób

  • upośledzenie sprawności słuchu w postaci podwyższenia progu słyszenia, w wyniku długotrwałego narażenia na hałas, – podniesienie granicy słyszalności  początkowo  odwracalne potem trwałe
  • uszkodzenia struktur anatomicznych narządu słuchu, będące zwykle wynikiem jednorazowych i krótkotrwałych ekspozycji na hałas o szczytowych poziomach ciśnienia akustycznego powyżej 130 ÷ 140 dB
  • zaburzenia krążenia, wzrost ciśnienia krwi
  • zmiany psychiczne: nadpobudliwość, drażliwość, nerwice
  • zmęczenie, bule głowy

Można szkodliwą  działalność podzielić na dwie grupy:

  1. Działanie na układ słuchu, ale również układ nerwowy i krążenia powodujące wypadki przy pracy lub choroby zawodowe
  2. Działanie na układ nerwowy powodujące pośrednie zagrożenie wypadkiem przy pracy. Chodzi mi o to, że pracownik zdekoncentrowany lub zdenerwowany może spowodować wypadek przy pracy. O pogorszeniu wydajności pracy już nawet nie mówię.

Dlaczego hałas jest niebezpieczny?

Hałas jest zagrożeniem bardzo niebezpiecznym  choć nieraz lekceważonym z dwóch powodów:

  1. Hałas nie boli. Próg bólu wynosi około 120-130 dB czyli jest możliwa i nawet bardzo często występuje taka sytuacja, że człowiek znajduje się pod wpływem hałasu a nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia.
  2. Działanie hałasu jest bardzo powolne. Czasami potrzeba miesięcy lub nawet lat by zorientować się o tym że próg słyszalności został podniesiony.

Te dwa czynniki powodują że człowiek dowiaduje się o problemie, kiedy jest za późno i nie można już nic zrobić.

Na zakończenie

Na zakończenie przypominam art 207 Kodeksu Pracy

§1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Pracodawca odpowiada za warunki pracy w sowim zakładzie i jeśli stwierdzi występowanie na zakładzie pracy hałasu musi zareagować w odpowiedni sposób. W jaki to już opowiem następnym razem. Zapraszam do śledzenia mojego bloga.

Dodaj komentarz