Raport GUS dotyczący liczby wypadków w 2015 roku

with Brak komentarzy

Znamy opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące liczby wypadków w całym 2015 roku. Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy pracy osób pracujących w całej gospodarce z wyjątkiem jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane o wypadkach przy pracy poza indywidualnymi gospodarstwami w rolnictwie uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku przy pracy.

Badaniem statystycznym objęte są wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego czy na karcie wykazana została niezdolność do pracy, czy nie (z powodu np. hospitalizacji poszkodowanego, czy odmowy przyjęcia zwolnienia lekarskiego).

Ogólna liczba wypadków w 2015 roku była niewiele mniejsza niż w poprzednim 2014. Niestety znacznie wzrosła liczba wypadków śmiertelnych. Spadła natomiast liczba wypadków ciężkich i lekkich.

Według opublikowanych przez GUS danych w 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem wyniosła 87622 osoby

 • wypadkom śmiertelnym uległo 303 osoby (263 w 2014 roku)
 • wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała uległo 495 osób (530 w 2014 roku)
 • wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim uległo 86 824 osoby (87 848 w 2014 roku)

Branże z największą liczbą wypadków

W raporcie znajduje się zestawienie liczby wypadków według branż.

 • przetwórstwo przemysłowe – zanotowano 78 wypadków śmiertelnych 207 ciężkich i 28 066 lekkich
 • Budownictwo – zanotowano 69 wypadków śmiertelnych 85 ciężkich i 5 623 lekkich
 • Transport i gospodarka magazynowa – zanotowano 49 wypadków śmiertelnych 39 ciężkich i 6 174 lekkich
 • Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – zanotowano 22 wypadków śmiertelnych 23 ciężkich i 1 251 lekkich
 • Górnictwo i wydobywanie – zanotowano 16 wypadków śmiertelnych 15 ciężkich i 2 230 lekkich
 • Handel; naprawa pojazdów samochodowych – zanotowano 14 wypadków śmiertelnych 27 ciężkich i 11 956 lekkich
 • Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – zanotowano 14 wypadków śmiertelnych 21 ciężkich i 2 189 lekkich
 • Administrowanie i działalność wspierająca – zanotowano 10 wypadków śmiertelnych 19 ciężkich i 4 167 lekkich

Nieco inaczej wyglądają te statystyki jeśli policzymy wskaźnik wypadków w przeliczeniu na 1000 pracowników.Wskaźnik ten ogółem w Polsce zmniejszył się z 7,45 w 2014 r. do 7,19 w 2015 r. Największą częstość występowania zdarzeń wypadkowych odnotowano w branżach:

 • Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – 15,05
 • Górnictwo i wydobywanie – 14,67
 • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 11,16
 • Przetwórstwo przemysłowe – 11,12
 • Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 10,60
 • Administrowanie i działalność wspierająca – 8,70
 • Transport i gospodarka magazynowa – 8,29 ,
 • Budownictwo – 6,96

Myślę że właśnie ta statystyka oddaje, które branże są najbardziej niebezpieczne dla pracowników.

Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy:

 1. niechlubne pierwsze miejsce zajmuje nieprawidłowe zachowanie się pracowników aż 59,2 % wypadków przy pracy – ostatnio bardzo dużo mówi się o zmianach w
 2. szkoleniach BHP – nieprawidłowe zachowania pracowników potwierdzają tylko tezę, że pracowników należy częściej lub dokładniej szkolić
 3. niewłaściwy stan czynnika materialnego stanowi 8,6 – to kamyczek do ogródka pracodawców, których obowiązkiem jest dostarczenie pracownikowi odpowiedniej sprzętu odpowiedniej jakości
 4. brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym 7,5 –
 5. niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika 6,9 – znów wypadki z winy pracowników
 6. niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 5,3 –
 7. niewłaściwa organizacja pracy 4,6
 8. niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika 1,6
 9. nieużywanie sprzętu ochronnego 1,5
 10. inne 4,8 %

przyczyny-wypadkow-przy-pracy-w-2015-r

Wykres pochodzi z omawianego raportu GUS (www.stat.gov.pl)

Zidentyfikowanie przyczyn wypadków jest bardzo ważne aby unikać taki wydarzeń w przyszłości. Z wymienionych wyżej danych należy wyciągnąć wnioski, że większość wypadków jest spowodowana przez ludzi. Niewłaściwe zachowania, niewłaściwa organizacja, nieużywanie sprzętu ochronnego to elementy, które należy ograniczać głównie poprzez edukację, zwracanie uwagi na właściwe zachowania pracowników i pracodawców jako osób organizujących pracę.

Przyczyny wypadków przy pracy według czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku

Wśród czynności wykonywanych przez poszkodowanych zdecydowanie najczęściej pojawiają się następujące:

 • poruszanie się (32,0%),
 • operowanie przedmiotami (18,2%),
 • transport ręczny (15,5%),
 • prace narzędziami ręcznymi (13,0%).

 Wydarzenia powodujące uraz u osoby poszkodowanej

 • zderzenie z/uderzenie w nieruchomym obiekt – 25,0% ogólnej liczby wydarzeń ,
 • zderzenie przez obiekt w ruchu  – 21,3%;
 •  kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym  – 18,4%),

Wniosek z tych danych można wysnuć następujący

Bardzo często wypadki przy pracy mają miejsce podczas przemieszczania się na szlakach komunikacyjnych zakładów pracy dlatego bardzo ważne jest aby zadbać o bezpieczeństwo pracowników w tym właśnie miejscu. Chodzi to dwie sprawy:

 •   kształtowanie bezpiecznych zachować pracowników (uwaga)
 • zachowanie przejść w należytym stanie. Nie blokowanie przejść przez składowane materiały lub inne przedmioty. Czyste podłogi, lub chodniki zachowane w takim stanie aby pracownicy nie byli narażenie na poślizgnięcia.

Niby to nie wiele ale może w ten sposób znacznie zmniejszyć liczę wypadków czego liczę wam wszystkim.
Źródło: GUS

Dodaj komentarz