Jak poprawnie wypełnić skierowanie na badania lekarskie

with 14 komentarzy

Jeśli chcemy zatrudnić nowego pracownika. Jesteśmy pewni kogo chcemy zatrudnić i na jakie stanowisko pracy. I chcemy aby „wszystko grało w papierach”. Proponuję zbieranie dokumentów rozpocząć od skierowania kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie. Zanim podpiszemy umowę o pracę. Dlaczego tak? Z dwóch bardzo ważnych powodów:

  1.  Zgodnie z prawem pracodawca nie ma prawa dopuścić do pracy osoby, która nie ma zaświadczenia lekarskiego.
  2. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Podpisujemy umowę o pracę a następnego dnia, pracownik przynosi nam zaświadczenie od lekarza, że nie może pracować na danym stanowisku. Umowa obowiązuje aby ją rozwiązać muszą minąć odpowiednie terminy. A w tym czasie pracodawca musi zapłacić pracownikowi za pracę, której pracownik nie wykonuje.

Skierowanie powinno być wykonane w dwóch egzemplarzach. Jeden znajduje się u lekarza drugi wraz za orzeczeniem lekarskim powinien znaleźć się w teczce personalnej pracownika.Jak się do tego zabrać?

Po pierwsze dobrze jest mieć podpisaną umowę o sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami z lekarzem pracy. W razie kontroli PIP może się pojawić pytanie o taką umowę. Ze swojego doświadczenia wiem, że podpisanie nie musi wiązać się z żadnymi kosztami. Po drugie należy wypisać pracownikowi odpowiednie skierowanie na badania lekarskie. Wzór skierowania na badania jest umieszczony w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2015 r. i wygląda tak:

   pdf-icon   – skierowanie na badania lekarskie wersja 4 pdf

Jak wypełnić skierowanie?

Na początku wypełniamy dane pracownika, potem należy opisać: rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania. Ta część chyba nie powinna nikomu sprawić większych problemów. Wątpliwości może natomiast budzić część skierowania w której znajdują się czynniki niebezpieczne dla zdrowia pracownika. Skąd wziąć te czynniki? Moje podpowiedzi:

 • jeśli mamy w firmie instruktora lub specjalistę d/s BHP – jest to właściwa osoba by się jej spytać jak to wypełnić
 • jeśli nie mamy pod rękę specjalisty od BHP proponuje zajrzeć do dokumentu ryzyka zawodowego. Przypominam, że każdy pracodawca ma obowiązek posiadać „ryzyko zawodowe” na każde stanowisko pracy w firmie. Spis czynników niebezpiecznych i szkodliwych jest częścią tego dokumentu.
 • jeśli nie mamy „ryzyka zawodowego” proponuje poradzić sobie przy pomocy następującej tabeli :
 
Lp. Czynnik szkodliwy lub uciążliwy
I Czynniki fizyczne
1 Hałas
2 Ultradźwięki małej częstotliwości
3 Drgania mechaniczne (wibracja) przekazywana na kończyny górne
4 Drgania mechaniczne przekazywane na całe ciało (wibracja ogólna)
5 Promieniowanie jonizujące
6 Promieniowanie i pola elektromagnetyczne
7 Promieniowanie nadfioletowe
8 Promieniowanie podczerwone
9 promieniowanie laserowe
10 Zagrożenie związane z obsługą monitorów ekranowych
11 Oświetlenie:
a) niedostateczne
b) nadmierne
12 Mikroklimat gorący
13 Mikroklimat zimny
14 Zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne
II Pył przemysłowy
1 Pyły nieorganiczne (zawierające powyżej 10% wolnej krzemionki)
2 Pyły nieorganiczne zawierające poniżej 10% wolnej krzemionki
3 Pyły kopalń węgla kamiennego
4 Pyły grafitu
5 Pyły nieorganiczne zawierające włókna azbestu
6 Pył talku zawierający włókna azbestu
7 Pył zawierający metale twarde (np. wolfram, kobalt)
8 Pył zawierający tworzywa sztuczne, w tym sztuczne włókna mineralne
9 Pył organiczny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
III Czynniki toksyczne
1 Związki akrylowe
a) akrylonitryl
b) akrylany
2 Aldehydy
a) akrylowy
b) mrówkowy (formaldehyd)
3 Amoniak
4 Arsen i jego związki
w tym – arsenowodór
5 Azotu tlenki
6 Bar i jego związki
7 Benzen
8 Benzo(a)piren
9 Beryl i jego związki
10 Brom i jego związki
11 Chlor, chlorowodór i tlenki chloru
12 Chrom i chromiany
13 Czterochlorek węgla
14 Czterochloroetylen (PER)
15 Czteroetylek ołowiu
16 Dwumetyloformamid
17 Epichlorhydryna
18 Fenol i polifenole
19 Fluor i fluorki
20 Fosfor Biały (żółty)
21 Fosforu związki chlorowe
22 Ftalowy bezwodnik
23 Furfurol
24 Glinu tlenek
25 Izocyjanianowe związki
26 Kadm i jego związki
27 Ketony
a) aceton
b) metyloetyloketon, metyloizobutyloketon
c) diaceton, tlenek mezytylu
28 Kobalt
29 Ksylen
30 Mangan i jego związki
31 Nafta i jej produkty
a) benzyna ekstrakcyjna, nafta
b) mieszaniny zawierające wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. pak, smoła, asfalty
32 Naftan i pochodne (naftol, dekalina, tetralina)
33 Nikiel i jego związki
34 Nitrogliceryna i nitroglikol
35 Ołów i jego związki
36 Pestycydy
1. Hamujące aktywność cholinestrazy
a) związki fosforoorganiczne, np. paration, malation, mefosfolan
b) karbaminiany, np. aldikarb, karbaryl
2. Węglowodory chlorowane:
– związki dwuchlorodwufenyloetanu, np. metoksychlor, metiochlor
– chlorowate cyklodieny, np. aldrin, dieldrin
– związki chlorowane benzenu, np. lindan
3. Związki kwasu dwuchlorofenoksyoctowego, np. dichlorprop, mekoprop
4. Pestycydy dwutiolarbaminianowe, np. maneb, zineb, etylenotiomocznik (ETU) i propylenotiomocznik (PTU), np. chloroksuron, linuron
5. Związki dwupirydylowe np. parakwat, dikwat
6. Dwunitroalkilofenole, np. dinoseb, dinokap
7. Piretroidy, np. aletryna, cypermetryna, dekametryna
37 Pirydyna
38 Rtęć
a) metaliczna i jej związki nieorganiczne
b) związki organiczne
39 Siarkowodór
40 Siarki tlenki
41 Terpentyna
42 Toluen
43 Trójchloroetylen (TRI)
44 Wanadu pięciotlenek
45 Węgla dwusiarczek
46 Węgla tlenek
47 Węglowodorów alifatycznych związki nitrowe i aminowe
a) związki aminowe (metyloamina, dwumetyloamina, dwuetyloamina) i dwuaminowe (etylenodwuamina, tetrametylenodwuamina)
b) związki nitrowe (nitroetan, nitropropan)
48 Węglowodorów aromatycznych związki nitrowe i aminowe:
a) związki nitrowe, np. nitrotolueny, nitrobenzeny
b) związki aminowe, np. anilina, benzydyna, betanaftyloamina
49 Winylobenzen (styren)
50 Winylu chlorek
51 Żywice epoksydowe
52 Mieszaniny rozpuszczalników organicznych
53 Cytostatyki
IV Czynniki*) biologiczne
1 Wirus zapalenia wątroby – typ B (HBV)
2 Wirus zapalenia wątroby – typ C (HCV)
3 Ludzki wirus niedoboru odporności nabytej (HIV)

Tabela oczywiście nie obejmuje wszystkich możliwych czynników niebezpiecznych dla zdrowia, ale obejmuje najważniejsze. Warto się zastanowić czy w miejscu pracy nie występuje któryś z nich.

Przykłady wypełnionych skierowań na badania lekarskie pracowników.

pdf_ico  PBL – spawacz
pdf_ico PBL – pracownik biurowy

 

Jeśli interesują Cię jakieś zagadnienia związane z BHP lub ogólnie prawem pracy napisz w komentarzu lub na adres mailowy marek@bhpowski.pl a ja napiszę artykuł o tym.

Pozdrawiam


14 Odpowiedzi

 1. […] badań lekarskich pracowników – to tym jak wypełnić skierowanie na badania pisałem tu […]

 2. CyboRKg
  | Odpowiedz

  Bylem dzis z takim skierowaniem u lekarza medycyny pracy. Zostalem odprawiony z kwitkiem. Podobno istnieje nowy wzor skierowania uwzgledniajacy info z dz.ust.poz.1666. Przekopalem internet, ale niczego o nowym wzorze skierowania nie znalazlem…

  • Marek Karnasiewicz
   | Odpowiedz

   Zmieniłem druczek na najnowszy. Co jakiś czas wchodzą nowe wzory druków i trudno nad tym zapanować. Na dzień dzisiejszy mamy do czynienia z drukiem numer cztery. Zmiany są tak kosmetyczne, że trudno je na pierwszy dostrzec na pierwszy rzut oka.

 3. Anna
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  czy pracodawca powinien kierować pracownika tylko do lekarza medycyny pracy czy ma obowiązek kierowania do innych specjalistó? Zatrudniamy kierowców i spawaczy, czy są jeszcze jakieś obowiązkowe badania dla takich pracowników (okulista, neurolog, psycholog?).

  • Kadrowa
   | Odpowiedz

   tak, lekarz medycyny pracy wydaje przy tych stanowiskach skierowania do innych specjalistów i dopiero na podstawie wyników badań od nich wydaje orzeczenie lekarskie

Dodaj komentarz