Problem z niemieckim Urzędem Skarbowym

with Brak komentarzy

Problem z niemieckim urzędem skarbowym

Czasami spotykam się z problemami ludzi – przedsiębiorców, którzy chcą pracować za granicą ale płacić podatki w Polsce. Można tak robić ale należy pamiętać o tym, że przede wszystkim podatki należy płacić w kraju w którym znajduje się „ośrodek życiowy podatnika”. Pisałem już o tym w artykule Praca za granicą a ubezpieczenie i podatki w Polsce. Myślę, że warto go przeczytać ponieważ jest do dobry wstęp do tego artykułu.  Tym razem sprawa jest podobna ale troszkę inna. Problem ma osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która wykonuje prace typowo budowlane na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Pojawiły się problemy z niemieckim Urzędem Skarbowym.

Pytanie, które otrzymałem brzmi:

Panie Marku, mam problem z niemieckim urzędem skarbowym. Chcą żebym się rozliczył w Niemczech za rok 2016 i 2017 i zapłacił podatek. Twierdzą że robiłem na jednej budowie dłużej niż 6 miesięcy(budowy były dwie jedna koło drugiej ) i z tego powodu powinienem się rozliczyć w Niemczech. Czy da się coś w tej sprawie zrobić?

Co na ten temat mówi prawo?

Sprawę podatków reguluje Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Umowa została podpisana w Berlinie dnia 14.05.2003 r. Dz.U. 2005 nr 12 poz. 90. Oto link do dokumentu na stronach sejmowych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050120090

w umowie czytamy

Artykuł 7

Zyski przedsiębiorstw

(1) Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. 

Dość ciężki, prawniczy język. Rozumieć ten artykuł umowy należy w ten sposób, że przedsiębiorca płaci podatki w swoim kraju (czyli konkretnie  w Polsce). Chyba, że prowadzi działalność gospodarczą w drugim kraju (Niemczech) poprzez położony tam „zakład”. Słowo „zakład” umowa definiuje w następujący sposób:

Artykuł 5

Zakład

(1) W rozumieniu niniejszej umowy określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

(…)

(3)Plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy.

Na podstawie tego przepisu budowlańcy, których budowy trwają dłużej niż 12 miesięcy płacą podatki w Niemczech. Niemiecki Urząd Skarbowy na pewno wcześniej czy później upomni się o podatek budowlany. 

Wniosek

Planując budowę na terenie Niemiec należy zatem „zmieścić się” o okresie poniżej roku i w takiej sytuacji można opłacić jedynie polski podatek np. ryczałtowy dużo mniejszy od podatków niemieckich.

Dodaj komentarz