Oświadczenie o braku obowiązku składania sprawozdania finansowego

with Brak komentarzy

Oświadczenie o braku obowiązku składania sprawozdania finansowego

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego do KRS przez spółki jawne i partnerskie.

Zgodnie z art. 70 Ustawy o rachunkowości Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 spółki jawne oraz partnerskie, które nie sporządzają sprawozdań finansowych są zobowiązane do złożenia do KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Nowa zasada

Zasadnicze pytanie brzmi: jak to zrobić? Zgodnie z obwiązującym trendem wszystkie pisma w tym zgłoszenie naszego oświadczenia należy złożyć do Repozytorium dokumentów finansowych informatycznie. A więc koniecznie należy zalogować się na stronę https://ekrs.ms.gov.pl/ i tam złożyć oświadczenie.

Aby dokument był ważny, koniecznie będziemy musieli podpisać  go przy pomocy podpisu kwalifikowanego (podpisu cyfrowego) lub poprzez profil zaufany ePUAP.

Nie każdy przedsiębiorca posiada podpis cyfrowy ponieważ łączy się to kosztami, dlatego warto wyrobić sobie profil zaufany ePUAP. Polecam takie rozwiązanie. EPUAP jest całkowicie bezpłatny i można przy jego pomocy załatwić coraz więcej spraw urzędowych. Jednak samo stworzenie profilu zaufanego jest troszkę skomplikowane. Chętnych odsyłam na stronę profilu zaufanego.

Jak złożyć oświadczenie o braku obowiązku?

Oko krótka instrukcja:

  • Wchodzimy na na stronę https://ekrs.ms.gov.pl/.
  • Następnie przechodzimy do zakładki „Bezpłatne zgłaszanie sprawozdań finansowych”.
  • Tu system zażąda zalogowania się na konto. Jeśli nie posiadasz konta w KRS to musisz koniecznie założyć nowe konto.
  • Po zalogowaniu się przechodzimy do zakładki „Przygotowanie i składanie zgłoszeń”.
  • Tu należy nacisnąć „nowe zgłoszenie” a potem wpisać numer KRS spółki jawnej lub partnerskiej.
  • System wczyta dane podstawowe podmiotu wraz z danymi osób reprezentujących spółkę, wraz z już złożonymi dokumentami finansowymi.
  • Przechodząc dalej określamy okres, za który mamy złożyć oświadczenie o braku obowiązku. Wybieramy tę pozycję z rozwijanej listy.
  • Następnie system przeniesie nasz w miejsce gdzie musimy złożyć podpis. Najpierw wybieramy  rodzaj podpisu. W przypadku wybraniu ePUAP system przenosi nas do systemu ePUAP, gdzie należy już podpisać wniosek.
  • Wystarczy, że wniosek podpisze jedna z osób uprawnionych do reprezentacji dla której, w systemie KRS przypisany jest nr PESEL. Wcześniej system weryfikuje jeszcze potencjalne niezgodności.

Niestety system nie daje możliwości  złożenia oświadczenia przez pełnomocnika, co wymusza osobistą aktywność jednego z współwłaścicieli spółki jawnej lub partnerskiej.

Dodaj komentarz