Czy praktykant powinien mieć szkolenia BHP?

with Brak komentarzy

Każdy pracownik przed podjęciem pracy powinien przejść szkolenie wstępne BHP.  Mówi o tym bardo wyraźnie Kodeks Pracy: dział XX Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,  rozdział VIII szkolenie, art 2373

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.Kodeks Pracy

Jeszcze dokładniej wspomina o szkoleniach Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. W sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2004 nr 180 poz 1860. Ale czy uczeń przebywający na praktykach zawodowych również powinien przejść takie szkolenia? Od czego to zależy? Możemy rozróżnić dwa przypadki:

Umowa między zakładem pracy a szkołą

W pierwszym przypadku praktyka odbywa się na podstawie umowy między szkołą a pracodawcą lub zakładem pracy. W tym przypadku obowiązek zapewnienia  szkolenia bhp nie powstaje, gdyż uczeń nie ma statusu pracownika.

Praktyka na podstawie umowy o pracę

Jeżeli jednak świadczy on pracę na podstawie umowy o pracę (np. w celu przygotowania zawodowego), powinien odbyć takie szkolenie.

Jakie szkolenia powinien odbyć uczeń?

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne składające się z dwóch części.

  • szkolenia ogólnego – związanego z tematyką prawa pracy przeprowadzonego przez inspektora BHP
  • instruktarzu stanowiskowego – przeprowadzonego przez swojego bezpośredniego przełożonego. (Przełożony powinien wcześniej mieć szkolenie ” dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami”)

Istotnym jest aby szkolenie odbyło się zanim młody uczeń-pracownik rozpoczął pracę.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenia okresowe należy odbywać w zależności od rodzaju wykonywanego zawodu. Pierwsze szkolenie okresowe z pewnymi wyjątkami powinno odbyć się do roku od rozpoczęcia pracy.

Szerzej na temat rodzajów i częstotliwości szkoleń BHP napisałem w temacie „Jakie szkolenie BHP?
 

Podsumowanie.

Aby  odpowiedzieć na pytanie: Czy praktykant powinien mieć szkolenia BHP? należy się trzymać zasady –

Jeśli podpisujemy umowę o pracę, należy koniecznie wykonać szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy – zawsze.

Tą zasadę można stosować nie tylko w przypadku uczniów/praktykantów ale w każdej sytuacji kiedy nie mamy jasności w przypadku szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Czy praktykant powinien mieć szkolenia BHP?

Dodaj komentarz