Czy praktykant powinien mieć szkolenia BHP?

Każdy pracownik przed podjęciem pracy powinien przejść szkolenie wstępne BHP.  Mówi o tym bardo wyraźnie Kodeks Pracy: dział XX Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,  rozdział VIII szkolenie, art 2373

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.Kodeks Pracy

Jeszcze dokładniej wspomina o szkoleniach Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. W sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2004 nr 180 poz 1860. Ale czy uczeń przebywający na praktykach zawodowych również powinien przejść takie szkolenia? Od czego to zależy? Możemy rozróżnić dwa przypadki:

Umowa między zakładem pracy a szkołą

W pierwszym przypadku praktyka odbywa się na podstawie umowy między szkołą a pracodawcą lub zakładem pracy. W tym przypadku obowiązek zapewnienia  szkolenia bhp nie powstaje, gdyż uczeń nie ma statusu pracownika.

Praktyka na podstawie umowy o pracę

Jeżeli jednak świadczy on pracę na podstawie umowy o pracę (np. w celu przygotowania zawodowego), powinien odbyć takie szkolenie.

Jakie szkolenia powinien odbyć uczeń?

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne składające się z dwóch części.

  • szkolenia ogólnego – związanego z tematyką prawa pracy przeprowadzonego przez inspektora BHP
  • instruktarzu stanowiskowego – przeprowadzonego przez swojego bezpośredniego przełożonego. (Przełożony powinien wcześniej mieć szkolenie ” dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami”)

Istotnym jest aby szkolenie odbyło się zanim młody uczeń-pracownik rozpoczął pracę.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenia okresowe należy odbywać w zależności od rodzaju wykonywanego zawodu. Pierwsze szkolenie okresowe z pewnymi wyjątkami powinno odbyć się do roku od rozpoczęcia pracy.

Szerzej na temat rodzajów i częstotliwości szkoleń BHP napisałem w temacie „Jakie szkolenie BHP?
 

Podsumowanie.

Aby  odpowiedzieć na pytanie: Czy praktykant powinien mieć szkolenia BHP? należy się trzymać zasady –

Jeśli podpisujemy umowę o pracę, należy koniecznie wykonać szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy – zawsze.

Tą zasadę można stosować nie tylko w przypadku uczniów/praktykantów ale w każdej sytuacji kiedy nie mamy jasności w przypadku szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Czy praktykant powinien mieć szkolenia BHP?

Be the first to comment on "Czy praktykant powinien mieć szkolenia BHP?"

Dodaj komentarz

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

Zapisz się do newslettera

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

Zapisz się do newslettera

FreshMail.pl
 

Zapisz się na newsletter

FreshMail.pl