Przyczyny wypadków przy pracy w 2016 roku

with 1 komentarz

Znamy już raport Głównego Urzędu Statystycznego na temat wypadków przy pracy w całym 2016 roku. Analiza raportów GUS-u może być cennym źródłem wiedzy na następujące tematy:

 • jakie są główne powody powstawania wypadków?
 • jakie wydarzenia powodują uraz?
 • podczas jakich czynności dochodzi największej liczby wypadków?
 • w jakich miejscach na terenie zakładów pracy najczęściej dochodzi do wypadków?

Odpowiedzi na powyższe pytania mogą być przestrogą dla wszystkich pracowników. aby liczba wypadków w kolejnych latach malała.

Omawiany raport Głównego Urzędu Statystycznego można znaleźć tu

Na wstępie przypomnijmy sobie co to w ogóle jest wypadek przy pracy.

Wypadek przy pracy definiuje do art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.):

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą;

 

W 2016 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, wyniosła ogółem 87886 osób i była o 0,3% większa w stosunku do liczby poszkodowanych w 2015 r. Z czego:

 • 87183 osoby uległy wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 0,4% więcej niż w ub. roku),
 • 464 osoby – wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 7,6% mniej),
 • 239 osób – wypadkom śmiertelnym(analogicznie o 21,4% mniej).

Raport obejmuje tylko zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku. Z mojej praktyki wiem, że wiele wypadków niestety nie jest zgłaszanych. Bardzo często pracodawcy chcą wymóc na pracownikach niezgłaszanie wypadków proponując rekompensatę pieniężną za niezgłoszenie. Jeśli mamy do czynienia z wypadkami przy pracy drobnymi nieraz się zdarza, że nie są zgłaszane. Jeśli mamy do czynienia z ciężkimi lub śmiertelnymi wypadkami tego nie da się ukryć.

Które branże są najbardziej narażone ?

Branże, w których pracownicy w 2016 r. najczęściej ulegali wypadkom przy pracy nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim rokiem.

 • przetwórstwo przemysłowe (28921 wypadków, to daje 11,05 na 1000 pracujących ),
 • handel i naprawa pojazdów samochodowych (11808 wypadków, to daje 5,25 na 1000 pracujących ),
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna (9476 wypadków, to daje 11,17 na 1000 pracujących ).

Wydarzenia powodujące uraz

Najważniejsze wydarzenia powodujące urazy podczas wypadków przy pracy

 • zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt 25,7 %
 • zderzenie z/uderzenie w obiekt w ruchu 20,8 %
 • kontakt z przedmiotem ostrym szorstkim lub chropowatym 18,3 %
 • obciążenie fizyczne lub psychiczne 12,9

Przyczyny wypadków przy pracy w 2016 roku

Zderzenia lub uderzenia w różne przedmioty sugerują, że bardzo duża część wypadków ma miejsce podczas transportu przedmiotów lub podczas poruszania się na szlakach komunikacyjnych zakładu pracy. Te miejsca są zatem szczególnie niebezpieczne, bardziej niż zwykłe stanowisko pracy, przy którym przecież pracownik spędza większość  czasu pracy.

Umiejscowienie urazu

Części ciała najbardziej narażone na urazy to:

 • kończyny górne 43,8 %
 • kończyny dolne 34,4 %
 • głowa 9,7 %
 • tułów i organy wewnętrzne 3,3 %

Przyczyny wypadków przy pracy w 2016 roku

To, że kończyny są najczęściej narażone chyba nie powinno nikogo dziwić to przecież nimi operujemy podczas wykonywania różnych nieraz niebezpiecznych zadań.

Czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku

Do najczęstszych czynności wykonywanych podczas wypadków należą:

 • poruszanie się 35,1%
 • operowanie przedmiotami 16,8 %
 • transport ręczny 14,7 %
 • prace narzędziami ręcznymi 12,6 %

Przyczyny wypadków przy pracy w 2016 roku

Znów pojawia się poruszanie i transport pośród najbardziej niebezpiecznych czynności.

Przyczyny wypadków przy pracy

I wreszcie najważniejsze czyli przyczyny wypadków przy pracy:

 • nieprawidłowe zachowanie się pracownika 60,1 %
 • niewłaściwy stan czynnika materialnego 8,4 %
 • brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym 7,4 %
 • niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika 6,8 %

Przyczyny wypadków przy pracy w 2016 roku

Zdecydowanie najczęściej przyczyną wypadków jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Może nieuwaga, może zmęczenie trudno powiedzieć z czego wynikają te nieprawidłowe zachowania. Ten wykres powinien być ostrzeżeniem dla pracowników.

Przyczyny wypadków przy pracy w 2016 roku

Zastanawiając się nad przyczynami wypadków przy pracy moją uwagę zwróciła szczególnie duża liczba wypadków w ruchu podczas przemieszczania się pracowników, zderzenia z różnymi przedmiotami itp. Bardzo dużo wypadków przy pracy nie ma więc miejsca na stanowisku pracy gdzie pracownik przebywa najczęściej lecz na szlakach komunikacyjnych zakładu pracy.

Unikanie wypadków przy pracy to przede wszystkim prawidłowe zachowanie pracownika. Lekceważenie przepisów i bagatelizowanie zagrożeń mogą prowadzić do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji.

Wszystkie dane oraz wykresy pochodzą z raportu Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego na stronie www.stat.gov.pl

Jedna odpowiedz

 1. Schmalz
  | Odpowiedz

  Według danych 14,5% to wypadki wynikające z transportu ręcznego, przenoszenie ręczne można zastąpić przenośnikiem Schmalz

Dodaj komentarz