kontrola PIP

Dziś o tym kto może skontrolować naszą firmę

Prowadząc działalność gospodarczą możemy się oczywiście spotkać z kontrolą. Mogą się nami zainteresować oczywiście Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ale to całkiem inna bajka i nie jest związana z BHPowskimi sprawami. Mogą się nami zainteresować rówież Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna. Obie te instytucje będą zainteresowane naszymi pracownikami.

Co to jest PIP ?

PIP – Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspekcja Pracy podlega Sejmowi.

 

PIP

 

Zadania PIP

Podstawowe zadania PIP nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych;

Kontrole

Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

Inspektorzy mogą więc kontrolować każdy zakład pracy w kraju o każdej porze. Zanim zdecydują się na kontrolę wysyłają zawiadomienie o terminie kontroli oraz o tym co będą kontrolować. A zakres spraw, który mogą kontrolować jest ogromny.

Najczęściej kontrolowane są: dokumenty pracownicze znajdujące się w aktach osobowych począwszy od umowy o pracę, wynagrodzenia za pracę, czas pracy, urlopy, ochrona praw kobiet, a także szeroko rozumiane wymagania bhp. Inspektorzy analizują także przyczyny wypadków w pracy, o których pracodawca ma obowiązek poinformować PIP. Niepoinformowanie o takich wypadkach PIP może być podstawą do ukarania przez inspektora pracy.

Kary

W przypadku stwierdzenia łamania praw pracowniczych inspektorzy pracy mogą nałożyć mandat, kierować wnioski o ukaranie do sądów grodzkich, powiadamiać prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wydawać decyzje administracyjne o grzywnach na podstawie ustawy o czasie pracy kierowców. Grzywna może wynosić od 1000 zł, do 30 tys zł.
W przypadku drastycznego łamania przepisów bhp, lub gdy występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników, Okręgowy Inspektor Pracy może nakazać zaprzestania działalności zakładu pracy. Inspektorzy w czasie kontroli nakazują usunięcie stwierdzonych uchybień w określonym w nakazie terminie lub natychmiastowo.

Najczęściej kontrola Inspektora PIP kończy się Nakazem w którym właściciel firmy dowiaduje się co należy w poprawić, jakie dokumenty uzupełnić.
termin wykonania zmian podstawę prawną

Nie chcę nikogo straszyć ale zdecydowana większość firm ma coś do poprawienia i jest dobrze jeśli nie ma kary pieniężnej. Nawet jeśli pracodawca stara się robić wszytko zgodnie z przepisami niestety tych przepisów jest tak dużo i tak często się zmieniają, bywają bardzo niejasne w efekcie że bardzo trudno jest mieć wszytko w porządku.

Czy zatem warto dbać o to by wszytko było zgodnie z przepisami?

Warto. Warto walczyć aby nie dostawać mandatów i innych kar. Warto walczyć aby w razie ukarania wysokość mandatu była najmierniejsza. Zachęcam do tego gorąco.

 

W tym eBooku znajdziesz wszystko, co dotyczy Państwowej Inspekcji Pracy – jakie uprawnienia ma PIP, na czym polega kontrola PIP, jakie mogą być skutki kontroli. Jeśli jesteś pracodawcą i nie chcesz mieć nieprzyjemności ze strony PIP-u – ten eBook dostarczy Ci odpowiedniej wiedzy.

Be the first to comment on "kontrola PIP"

Dodaj komentarz

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

Zapisz się do newslettera

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

Zapisz się do newslettera

FreshMail.pl
 

Zapisz się na newsletter

FreshMail.pl