kontrola PIP

with Brak komentarzy

Dziś o tym kto może skontrolować naszą firmę

Prowadząc działalność gospodarczą możemy się oczywiście spotkać z kontrolą. Mogą się nami zainteresować oczywiście Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ale to całkiem inna bajka i nie jest związana z BHPowskimi sprawami. Mogą się nami zainteresować rówież Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna. Obie te instytucje będą zainteresowane naszymi pracownikami.

Co to jest PIP ?

PIP – Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspekcja Pracy podlega Sejmowi.

 

PIP

 

Zadania PIP

Podstawowe zadania PIP nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych;

Kontrole

Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

Inspektorzy mogą więc kontrolować każdy zakład pracy w kraju o każdej porze. Zanim zdecydują się na kontrolę wysyłają zawiadomienie o terminie kontroli oraz o tym co będą kontrolować. A zakres spraw, który mogą kontrolować jest ogromny.

Najczęściej kontrolowane są: dokumenty pracownicze znajdujące się w aktach osobowych począwszy od umowy o pracę, wynagrodzenia za pracę, czas pracy, urlopy, ochrona praw kobiet, a także szeroko rozumiane wymagania bhp. Inspektorzy analizują także przyczyny wypadków w pracy, o których pracodawca ma obowiązek poinformować PIP. Niepoinformowanie o takich wypadkach PIP może być podstawą do ukarania przez inspektora pracy.

Kary

W przypadku stwierdzenia łamania praw pracowniczych inspektorzy pracy mogą nałożyć mandat, kierować wnioski o ukaranie do sądów grodzkich, powiadamiać prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wydawać decyzje administracyjne o grzywnach na podstawie ustawy o czasie pracy kierowców. Grzywna może wynosić od 1000 zł, do 30 tys zł.
W przypadku drastycznego łamania przepisów bhp, lub gdy występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników, Okręgowy Inspektor Pracy może nakazać zaprzestania działalności zakładu pracy. Inspektorzy w czasie kontroli nakazują usunięcie stwierdzonych uchybień w określonym w nakazie terminie lub natychmiastowo.

Najczęściej kontrola Inspektora PIP kończy się Nakazem w którym właściciel firmy dowiaduje się co należy w poprawić, jakie dokumenty uzupełnić.
termin wykonania zmian podstawę prawną

Nie chcę nikogo straszyć ale zdecydowana większość firm ma coś do poprawienia i jest dobrze jeśli nie ma kary pieniężnej. Nawet jeśli pracodawca stara się robić wszytko zgodnie z przepisami niestety tych przepisów jest tak dużo i tak często się zmieniają, bywają bardzo niejasne w efekcie że bardzo trudno jest mieć wszytko w porządku.

Czy zatem warto dbać o to by wszytko było zgodnie z przepisami?

Warto. Warto walczyć aby nie dostawać mandatów i innych kar. Warto walczyć aby w razie ukarania wysokość mandatu była najmierniejsza. Zachęcam do tego gorąco.

 

W tym eBooku znajdziesz wszystko, co dotyczy Państwowej Inspekcji Pracy – jakie uprawnienia ma PIP, na czym polega kontrola PIP, jakie mogą być skutki kontroli. Jeśli jesteś pracodawcą i nie chcesz mieć nieprzyjemności ze strony PIP-u – ten eBook dostarczy Ci odpowiedniej wiedzy.

Dodaj komentarz