Co to jest odwrotne obciążenie VAT?

with 1 komentarz

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Zasada odwrotnego obciążenie została wprowadzona w Polsce 1 lipca 2015 roku. Jej celem jest zapobieganie oszustwom podatkowym i ochrona budżetu państwa przed wyłudzeniami. Początkowo odwrotne obciążenie obejmowało handel stalą, miedzą oraz złomem tych surowców. Ustawodawca uznał, że rynek handlu takimi towarami jest szczególnie narażony na oszustwa. Obowiązek płacenia podatku należnego VAT przeniesiono na nabywcę ponieważ jest to dla niego bardziej neutralne podatkowo. W okresie późniejszym rozszerzono listę towarów objętych odwrotnym obciążeniem o urządzenia elektroniczne oraz biżuterię.
Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535.

teks jednolity

 

Aby zastosować tą stawkę muszą być spełnione następujące warunki:

 • obie strony czyli sprzedawca i odbiorca muszą być czynnymi podatnikami VAT – i w tym momencie może pojawić się problem – skąd wiadomo czy mój kontrahent jest płatnikiem VAT? Podpowiedzią służy samo ministerstwo finansów które na swojej stronie zamieściło odpowiednią wyszukiwarkę sprawdzająca status pomiotów gospodarczych w VAT

Wyszukiwarka działa w bardzo prosty sposób. Należy wpisać w odpowiednie pole numer NIP. Uzyskuje się odpowiedź, że podmiot jest lub nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Wyszukiwarka nie określa żadnych innych danych właściciela numeru podanego NIP

wyszukiwarki mf

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wyszukiwarce polecam artykuł ze strony ministerstwa finansów:

Sprawdź, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT


 • dostawa nie jest objęta zwolnieniem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (czyli towary nie będą wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT).
 • Odwrotne obciążenie ma zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży następujących towarów:
 • żelazostopy
 • stal i wyroby ze stali takie jak pręty stalowe, kształtowniki, druty itp.
 • różnego rodzaju wyroby płaskie ze stali stopowej, np blacha
 • druty z miedzi i jej stopów
 • złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
 • telefony dla sieci komórkowych
 • konsole do gier wideo
 • odpady szklane, gumowe oraz odpady z tworzyw sztucznych
 • odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
 • surowce wtórne metalowe, ze szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych i gumy

Pełna lista towarów znajduje się w tabeli, która jest załącznikiem 11 do wcześniej wspomnianej ustawy o podatku od towarów i usług.

teks jednolity

 

Jak wygląda odwrotne obciążenie od strony sprzedawcy

 • wystawiamy fakturę VAT
 • w rubryce VAT nie wpisujemy nic, kwota brutto równa się  netto
 • w rubryce „stawka vat” wpisujemy „np”
 • na fakturze umieszczamy adnotacje „odwrotne obciążenie” (jest o tym mowa w ustawie art 106e pkt 18)
 • księgowy jest zobowiązany wpisać fakturę w odpowiednią rubrykę na deklaracji VAT-7, którą co miesiąc musi składać każdy VAT-owiec
 • księgowy oprócz deklaracji VAT-7 składa do Urzędu Skarbowego deklarację VAT-27, przy pomocy której informuje urząd komu sprzedał towar z odwrotnym obciążeniem

 

Jak wygląda odwrotne obciążenie od strony kupującego

 • kupujący jest zobowiązany wystawić faktury wewnętrzne do zakupu OO, na których pojawia się wartość VAT.
 • faktura wewnętrzna zakupu
 • faktura wewnętrzna sprzedaży
 • faktury wewnętrzne należy umieścić w odpowiednim miejscu w deklaracji VAT-7
 • kupujący również nie odprowadza do Urzędu Skarbowego VAT z tej konkretnej faktury, ale ponieważ nie zapłacił podatku przy zakupie nie może sobie go odliczyć podczas sprzedaży. Dlatego sumarycznie zapłaci większy podatek na deklaracji VAT-7.

 

odwrotne obciążenie

 

Jedna odpowiedz

 1. […] Więcej na temat samego mechanizmu odwrotnego obciążenia napisałem w artykule Co to jest odwrotne obciążenie VAT. […]

Dodaj komentarz