Zmiany w budżecie Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017.

with Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na na rok 2017. Projekt przedstawił główny inspektor pracy Roman Giedroić.
Projekt budżetu PIP poparł w wygłoszonym koreferacie zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Janusz Śniadek.

Wzrost wydatków na cele osobowe.

Zmiany w nowym budżecie zakładają wzrost wydatków osobowych. Wzrosnąć ma między innymi fundusz wynagrodzeń. Wrosnąć mają zatem zarówno wynagrodzenia inspektorów jak również ma wzrosnąć liczba etatów o pięćdziesiąt dziewięć.

Celem nowego budżetu jest poprawia wysokości nominalnych wynagrodzeń, których wartość spadła na początku obecnej dekady w porównaniu z innymi urzędami centralnymi. Projekt ma stopniowo wyrównywać obecne dysproporcje. Wynagrodzenia inspektorów powinny być adekwatne do skali i wagi realizowanych przez inspektorów ustawowych zadań. Państwowa Inspekcja Pracy chce zatrudniać wysoko wykwalifikowaną kadrę: inżynierów i prawników.

Mówi się że, podwyżki mają podnieść praworządności i ograniczenie zagrożeń zawodowych w środowisku pracy.

Nowe cele kontroli inspektorów PIP

Podwyżki wynagrodzeń inspektorów mają związek również z poszerzeniem zakresu kontroli. Od 1 tycznia 2017 r.na urząd nałożono bowiem nowe zadania wynikające ze zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Dotychczas inspekcja pracy nie ingerowała w kwestie wynagrodzeń z pracę świadczoną na podstawie umów cywilno-prawnych.

Remonty i budowy placówek podniosą wydatki PIP

Wzrosnąć mają również wydatki majątkowe co wiąże się z zakończeniem prac nad nowymi siedzibami Okręgowych Inspektoratów Pracy w Katowicach i Gdyni.

Zmniejszenie wydatków na inne cele

– Planując wydatki staraliśmy się je ograniczyć tam, gdzie to było możliwe. Dzięki temu uzyskaliśmy spadek w grupie pozostałych wydatków bieżących o prawie 3 mln zł w stosunku do ustawy budżetowej 2016 roku – stwierdził szef PIP.
Zmniejszone mają zostać wydatki na cele perwersyjno – promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy.

Mój komentarz do proponowanych zmian

Zwiększenie liczby inspektorów oznacza zwiększenie liczby kontroli w 2017 roku. Owo podniesienie praworządności przejawiać się będzie karami dla pracodawców i pracowników którzy nie są tak praworządni jak chcieliby to widzieć inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Proponuję przejrzeć sobie dokumentację i sprawdzić poprawność i terminy:

  • badań lekarskich pracowników – to tym jak wypełnić skierowanie na badania pisałem tu
  • szkoleń BHP zarówno pracowników jak i pracodawców – jakie szkolenia są potrzebne pisałem tu
  • sprawdzić czy nie należy uzupełnić akt osobowych pracowników – o najważniejszych dokumentach jest następujący wpis
  • sprawdzić pozostałą dokumentację zarówno pod względem BHP jak i prawa pracy.
  • listy obecności pracowników oraz potwierdzenie dokonywanych wypłat (jeśli wypłaty są gotówkowe koniecznie powinny być potwierdzone stosownym podpisem pracownika).

Proponuję nie robić tego po otrzymaniu informacji o spodziewanej kontroli. Zrobić to sobie na spokojnie. Większość dokumentów pracowniczych wystarczy napisać raz i wpiąć w akta osobowe. Pozostałe dokumenty na ogół uzupełnia się średnio co kilka lat.

 

W tym eBooku znajdziesz wszystko, co dotyczy Państwowej Inspekcji Pracy – jakie uprawnienia ma PIP, na czym polega kontrola PIP, jakie mogą być skutki kontroli. Jeśli jesteś pracodawcą i nie chcesz mieć nieprzyjemności ze strony PIP-u – ten eBook dostarczy Ci odpowiedniej wiedzy.

Dodaj komentarz