Jak poprawnie wystawić fakturę VAT z Odwrotnym Obciążeniem

with Brak komentarzy

Ostatnio zauważyłem, że wiele osób prowadzących działalność gospodarczą z dziedziny budownictwa nie wie jak poprawnie wystawić fakturę VAT z Odwrotnym Obciążeniem. Źle wystawiona faktura może być powodem dość dużych problemów firmy, więc warto poświęcić trochę czasu by napisać ten dokument prawidłowo. Ja postaram się więc wyjaśnić problem możliwie jak najprościej.

Na początek podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U.2004/ 54 poz. 535 art. 106e ust. 1

Faktura z OO powinna zawierać te same dane, jakie zawiera zwykła faktura:

 • datę wystawienia faktury ;
 • datę wykonania usługi lub sprzedaży ( jeśli jest inna od daty wystawienia faktury – obowiązkowo)
 • numer faktury
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. W przypadku firm konieczne jest podanie również numeru NIP!

W dalszej części wypisujemy dane związane z usługą/towarem

 •  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 •  miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen jeśli są udzielane, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie
 • jednostkowej netto;
 • stawkę podatku;

Potem wpisujemy sumaryczne dane:

 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • sumaryczne wartości podatku vat od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem oraz kwotę należności „słownie”

Na końcu należy umieścić:

 • sposób zapłaty
 • w przypadku przelewu nie możemy zapomnieć o numerze konta bankowego, oraz terminie płatności

Jakie stawki VAT może zastosować budowlaniec:

 • „ZW” – zwolniony z podatku VAT (jeśli nie przekroczył limitu obrotów, który w 2017 r wynosi 200 000 zł) Po przekroczeniu wspomnianego limitu jest VAT-owcem.
 • 23 % – to jest normalna stawka jaką należy stosować !
 • 8 % – można stosować stawkę kiedy mamy do czynienia z wznoszeniem budynków mieszkalnych. Art. 41 pkt 12 ustawy. W przypadku wszystkich innych należy stosować 23%.
 • „NP” czyli nie podlega -stosujemy przy odwrotnym obciążeniu VAT

Stawka odwrotne obciążenie sprawia najwięcej problemów więc musimy ją dokładnie omówić.

Jak poprawnie wystawić fakturę VAT z Odwrotnym Obciążeniem

Aby zastosować stawkę odwrotne obciążenie muszą być spełnione następujące warunki:

 • obie strony czyli zarówno wykonawca ja i odbiorca usług muszą być czynnymi podatnikami VAT. Czy ktoś jest czynnym podatnikiem VAT można sprawdzić na stronach ministerstwa finansów (należy znać jego NIP) wyszukiwarki
 • wykonawca usługi jest podwykonawcą zlecającego. To może być problem ponieważ nie ma w ustawach definicji słowa „podwykonawca”. Wiemy intuicyjnie co to słowo oznacza ale równocześnie wiem, że bywają z tym problemy na które niestety nie mam dobrej rady.

Co powinna zawierać faktura w której zastosowano stawkę odwrotne obciążenie:

 • w miejscu „stawka VAT” – należy wpisać „np” – nie „0” – to jest bardzo ważna sprawa z którą ma problemy dużo osób. Proszę sobie zapamiętać stawka „0%” – to całkiem inna stawka.
 • w miejscu „netto” – wpisujemy wartość wykonanej usługi
 • w miejscu „wartość VAT” nie należy wpisać nic – absolutnie żadnej kwoty
 • w miejscu „brutto” – w pisujemy tą samą wartość co w miejscu „netto”
 • na fakturze należy umieścić formułkę ” Odwrotne obciążenie” – Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 106e. 1/18
Ważna uwaga na koniec:

Budowlaniec nie może stosować stawki VAT ” 0 %” – nigdy !!! A na pewno nigdy w Polsce.

 

Jeśli budowlaniec zastosuje stawkę VAT „0%” Inspektor Urzędu Skarbowego zakwestionuje taką fakturę. Może doliczyć VAT według stawki 23%, i nakazać wpłacić do US. Ma prawo również doliczyć mandat.Dodaj komentarz