Uwaga na oszustów podszywających się pod CEIDG

with Brak komentarzy

Od jakiegoś czasu coraz częściej odwiedzają mnie ludzie, którzy pytają czy muszą opłacać wpis do rejestru przedsiębiorstw. Chodzi pisma, w których są informowani o konieczności zapłacenia za dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców i innych działalności gospodarczych. Rejestry mają różne nazwy, wiele z nich w ogóle nie istnieje. Kwota jaką należy wpłacić za wpis do rejestru wynosi najczęściej od stu do czterystu złotych.
Pisma o konieczności uiszczenia wpłaty otrzymują najczęściej nowo otwarte firmy kilka dni po rejestracji. Choć zdarza się również, że otrzymują je firmy działające od wielu lat. Pisma wyglądają poważnie. Można się zasugerować, że mamy do czynienia z jakąś państwową agencją.

Prawda wygląda jednak całkiem inaczej. Opłata jest za wpis do całkowicie prywatnego rejestru nie jest wymagana do prowadzenia działalności gospodarczej. Żaden przedsiębiorca nie ma obowiązku wpisywać się do takiego rejestru. Jest to próba wyłudzenia pieniędzy.

Jeśli ktokolwiek z was dostanie takie pismo może z czystym sumieniem wyrzucić je do kosza na śmieci.

Gdzie zatem należy się rejestrować.

Każdy przedsiębiorca zakładając firmę w urzędzie miasta lub gminy równocześnie rejestruje ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

adres internetowy CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Każda osoba która domaga się opłat za rejestrację jest zwykłym oszustem.

Proszę zwrócić uwagę CEIGD to rejestr zawierające praktycznie wszystkie firmy działające w Polsce. Jest darmowy i ogólnodostępny. Wystarczy dostęp do internetu i możemy sprawdzić np. czy nasz kontrahent ma zarejestrowaną działalność. Nie ma potrzeby rejestrować się w jakiś innych spisach przedsiębiorców.

Jak należy dokonać rejestracji

Rejestracja obywa się na dwa sposoby.

  • w Urzędzie Miasta lub Gminy. Rejestracji dokonuje urzędnik, po sprawdzaniu dokumentów osoby zakładającej. Można przyjść do urzędu z wypełnionym wcześniej wnioskiem lub wniosek zostanie wypełniony przez urzędnika.
  • można również zarejestrować się online na stronie CEIDG przy pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-pułap.

baza przedsiębiorców: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

Baza jest ogólnodostępna. Wprawdzie wpis odbywa się na podstawie sprawdzonych danych i nie ma możliwości np. założenia firmy na „czyjeś nazwisko” Przeglądanie bazy danych jest dość łatwe i nie wymaga logowania.

CEIDG-logo

 

Dlaczego taka kwota wyłudzenia

W toku 2013 znowelizowano prawo karne. Według tej zmiany kradzież niżej kwoty 1/4 wynagrodzenia minimalnego jest jedynie wykroczeniem a nie przestępstwem. Sprawca wykroczenia jest zagrożony jedynie mandatem i nie zostaje wpisany do Krajowego Rejestru Karnego, a więc nie zostaje w dokumentach ślad po tym czynie. W razie przestępstwa nie tylko kary są wyższe ale wpis do KRK powoduje inne konsekwencje: jako osoba karana może mieć problem ze znalezieniem pracy lub dostaniem kredytu itp.

Komenda główna policji jest zadowolona z takiej sytuacji tłumacząc, że procedura złapania i ukarania sprawcy wykroczenia jest łatwiejsza i szybsza niż w przypadku przestępstwa. Taki stan rzeczy oczywiście odpowiada również samym złodziejom i oszustom, którzy bardzo często wybierają taki kwoty aby nie zostać przestępcami.

W 2016 roku minimalna płaca wynosi 1850 złotych więc kwota graniczną jest 462,5 złotych. Ponieważ płaca minimalna jest podnoszona praktycznie co roku wrasta również kwota którą można ukraść i nie być przestępcą. W roku 2017 płaca minimalna będzie wynosiła 2000 zł, dlatego należy się spodziewać wyłudzeń do 500 złotych.

Dodaj komentarz