Opłata recyklingowa

Od pierwszego stycznia 2018 roku wprowadzono obowiązkową opłatę recyklingową od każdej wydanej w punkcie handlowym lekkiej torby foliowej. Warto wiedzieć, że opłata recyklingowa dotyczy również tych torebek które są wydane za darmo.

Podstawa prawna

Opłata recyklingowa wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej Dz.U. 2017 poz. 2389. Pod rozporządzeniem podpisał się minister Jan. Szyszko. Rozporządzenie określa stawkę opłaty recyklingowej za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Wprowadzenie nowej opłaty jest związane z wymogami unijnymi. W efekcie polski system prawny ma zostać dostosowany do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Rząd naszego kraju ustalił tylko wysokość opłaty.

Wyjaśnienie ministerstwa

Min. Środowiska wyjaśnia, że: „Obejmie ona lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów, czyli takie, które najczęściej są dostępne w sklepach przy kasie. Bezpłatne natomiast pozostają tzw. „zrywki” (torby o grubości poniżej 15 mikrometrów), pod warunkiem, że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem (warzywa, owoce, mięso, ryby itp.)”.

Zgodnie z informacją MF obowiązkowa opłata recyklingowa ustalona w wysokości 0,20 PLN podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT i należy ująć ją na paragonie w kasie fiskalnej.

Co powinni zrobić przedsiębiorcy

Nasze propozycje jak zareagować na taką zmianę przepisów:

Zapas lekkich toreb foliowych, zakupionych przed 1.01.2018 należy wykazać w spisie z natury, sporządzonym na dzień 31.12.2017 – czyli w remanencie rocznym.

W kasie fiskalnej stworzyć osobny kod „opłata recyklingowa” ze stawką 23% VAT – Z dwóch powodów:

  • ułatwi później oszacowane kwoty, którą trzeba będzie zapłacić
  • myślę, że klienci powinni wiedzieć za co płacą. Powinni wiedzieć że to nie jest wymysł sklepu lecz opłata narzucona przez władze.

Każdą wydaną/sprzedaną torbę foliową należy ująć w kasie fiskalnej co najmniej w wysokości 0,20 PLN netto (+ 23% VAT) lub większą .

Otrzymaną od klientów w 2018 roku opłatę recyklingową należy wpłacić do budżetu państwa w terminie do 15.03.2019 roku (i tak co rok).

Nie znamy jeszcze kto i w jaki sposób będzie kontrolował poprawność wniesionej opłaty recyklingowej. Nie znamy również kont na które należy uiścić opłatę. Do przyszłego roku rząd na pewno wszystko uściśli.

Be the first to comment on "Opłata recyklingowa"

Dodaj komentarz