Opłata recyklingowa

with Brak komentarzy

Od pierwszego stycznia 2018 roku wprowadzono obowiązkową opłatę recyklingową od każdej wydanej w punkcie handlowym lekkiej torby foliowej. Warto wiedzieć, że opłata recyklingowa dotyczy również tych torebek które są wydane za darmo.

Podstawa prawna

Opłata recyklingowa wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej Dz.U. 2017 poz. 2389. Pod rozporządzeniem podpisał się minister Jan. Szyszko. Rozporządzenie określa stawkę opłaty recyklingowej za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Wprowadzenie nowej opłaty jest związane z wymogami unijnymi. W efekcie polski system prawny ma zostać dostosowany do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Rząd naszego kraju ustalił tylko wysokość opłaty.

Wyjaśnienie ministerstwa

Min. Środowiska wyjaśnia, że: „Obejmie ona lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów, czyli takie, które najczęściej są dostępne w sklepach przy kasie. Bezpłatne natomiast pozostają tzw. „zrywki” (torby o grubości poniżej 15 mikrometrów), pod warunkiem, że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem (warzywa, owoce, mięso, ryby itp.)”.

Zgodnie z informacją MF obowiązkowa opłata recyklingowa ustalona w wysokości 0,20 PLN podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT i należy ująć ją na paragonie w kasie fiskalnej.

Co powinni zrobić przedsiębiorcy

Nasze propozycje jak zareagować na taką zmianę przepisów:

Zapas lekkich toreb foliowych, zakupionych przed 1.01.2018 należy wykazać w spisie z natury, sporządzonym na dzień 31.12.2017 – czyli w remanencie rocznym.

W kasie fiskalnej stworzyć osobny kod „opłata recyklingowa” ze stawką 23% VAT – Z dwóch powodów:

  • ułatwi później oszacowane kwoty, którą trzeba będzie zapłacić
  • myślę, że klienci powinni wiedzieć za co płacą. Powinni wiedzieć że to nie jest wymysł sklepu lecz opłata narzucona przez władze.

Każdą wydaną/sprzedaną torbę foliową należy ująć w kasie fiskalnej co najmniej w wysokości 0,20 PLN netto (+ 23% VAT) lub większą .

Otrzymaną od klientów w 2018 roku opłatę recyklingową należy wpłacić do budżetu państwa w terminie do 15.03.2019 roku (i tak co rok).

Nie znamy jeszcze kto i w jaki sposób będzie kontrolował poprawność wniesionej opłaty recyklingowej. Nie znamy również kont na które należy uiścić opłatę. Do przyszłego roku rząd na pewno wszystko uściśli.

Dodaj komentarz