Co to jest JPK_VAT

with Brak komentarzy

Co to jest JPK_VAT

Jest to plik komputerowy który zawiera zestaw informacji o zakupach i sprzedaży. JPK_VAT wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. JPK_VAT posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Kto wysyła pliki JPK_VAT

Wszyscy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy muszą prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT.
Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT już od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Kto jest zwolniony z wysyłania JPK_VAT

Wszyscy podatnicy, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT – ich temat JPK_VAT w ogóle nie interesuje.

Ponadto ze zwolnienia korzystają również organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne.

Kiedy należy wysłać plik JPK_VAT

Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Czyli w terminie wysyłania deklaracji VAT. Jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie, również jest zobowiązany do wysyłanie JPK_VAT miesięcznie.

Od tej zasady istnieje jeden wyjątek: jeśli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego.

Przykładowo w tym roku:

  • do 26 lutego możesz wysłać JPK za styczeń (bo 25 lutego to niedziela – wolne)
  • do 26 marca możesz wysłać JPK za luty (bo 25 marca to niedziela – wolne)
  • do 25 kwietnia musisz wysłać JPK za marzec (bo to jest środa czyli zwykły dzień pracy)
Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

JPK_VAT ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się motywy działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

Wysokość mandatu za niezłożenie JPK_VAT jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. jest to: od 210 zł do 4200 zł.

Pozostałe pliki JPK

Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekażą inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

JPK na żądanie obejmują:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • wyciąg bankowy – JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG
  • faktury VAT – JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

W takiej sytuacji będziesz mieć nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych struktur JPK. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) możesz zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie.

Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.).

Dodaj komentarz