Wpadki przy pracy w I półroczu 2016 roku

with Brak komentarzy

Na początku września Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat liczby wypadków przy pracy w I półroczu 2016 roku. Czytamy w nim między innymi:

W I półroczu 2016 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 39233 osoby i była o 5,7% większa niż w I półroczu 2015 r. Z liczby ogółem, 38927 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 5,9% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku), 224 osoby – wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (o 0,4% mniej niż przed rokiem), wypadkom śmiertelnym – 82 osoby (analogicznie o 32,2% mniej). GUS

Wygląda na to, że liczba wypadków jest bardzo podobna w porównaniu z pierwszym i półroczami lat poprzednich. Choć wzrost o 5,7 % wydaje się duży warto zwrócić uwagę, że wypadków przy pracy w roku 2015 było stosunkowo mało. Cieszy niewątpliwie zdecydowane mniejsza liczba wypadków śmiertelnych.  Spadek o 32,2 % jest bardzo duży i oby tak dalej.

Jak wyglądała liczba wypadków w pierwszych półroczach ostatnich lat zebrałem w poniższej tabeli.

2016

2015

2014

2013

2012

 liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy,

39233

37111

39028

38428

40171

 ze skutkiem lekkim

38927

36765

38683

38098

39730

 z ciężkimi obrażeniami ciała

224

225

222

216

293

 śmiertelnym

82

121

123

114

148

Dane pochodzą z różnych raportów opublikowanych na stronie GUS

A oto jak wyglądają te dane na wykresach graficznych:

wypadk-ogolemi-2016-i-polrocze

Wypadki ciężki i śmiertelne

wypadki-ciezkie-i-smiertelne-2016-i-polrocze

 

A oto jak wygląda liczba wypadków przy pracy w przeliczeniu na  na 1000 pracujących:

 

2016

2015

 liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy,

3,2

3,13

 ze skutkiem lekkim

3,17

3,10

 z ciężkimi obrażeniami ciała

0,02

0,02

 śmiertelnym

0,007

0,010

 

Ciekawym elementem raportu są przyczyny wypadków przy pracy:
 • Zdecydowanie najwięcej wypadków bo aż 59,6%  jest spowodowanych niewłaściwym zachowaniem pracownia
 • Niewłaściwy stan czynnika materialnego 8,3 %
 • Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym 7,4 %
 • Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika 6,9 %
 • Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 5,2 %
 • Niewłaściwa organizacja pracy 4,4 %
 • Niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika 1,6 %
 • Nieużywanie sprzętu ochronnego 1,5 %
 • Inne przyczyny 5,1 %
Czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku:
 • Poruszanie się 36,5 %
 • Operowanie przedmiotami 16,5 %
 • Transport ręczny 14,5 %
 • Prace narzędziami ręcznymi 12,1 %
 • Obsługiwanie maszyn 8,8 %
 • Kierowanie/jazda środkami transportu/obsługa maszyn i innych urządzeń 6,4%
 • Obecność 2,3 %
 • Inne czynności 2,9 %
Wydarzenia powodujące urazy:
 • Zderzenia z/uderzenie w nieruchomy obiekt 25,9 %
 • Zderzenia z/uderzenie w obiekt w ruchu 20,9 %
 • Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim chropowatym 17,6 %
 • Obciążenie psychiczne lub fizyczne 12,9 %
 • Uwięzienie zmiażdżenie 6,7 %
 • Kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą i substancjami chemicznymi 3,1 %
 • Przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia 2,5 %
 • Inne wydarzenie 10,3 %
Umiejscowienie urazu:
 • Kończyny górne 43,5 %
 • Kończyny dolne 34,6 %
 • Głowa 9,8 %
 • Całe ciało 2,9 %

Przeglądając te dane trzeba zwrócić uwagę, że główną przyczyną wypadków są zachowania ludzi a nie sprzętu. To od nas jako pracowników (sam również pracuję) zależy czy wypadków będzie więcej czy mniej. Uwaga, koncentracja oraz myślenie podczas pracy mogą zmniejszyć liczbę wypadków o ponad połowę.

Innym elementem wartym uwagi jest fakt jak dużo wypadków przy pracy zdarza się na szlakach komunikacyjnych. Przemieszczanie się, transport zarówno wewnątrzzakładowy jak i ten zewnętrzny są elementami pracy wymagającymi szczególnej uwagi.

Raport zawiera ponadto bardzo szczegółową analizę jak wygląda rozkład wypadków przy pracy przypadający na poszczególne województwa oraz według wybranych działów i grup PKD w pierwszym półroczu 2016 roku. Pełny raport można pobrać tu.

 

 

Dodaj komentarz