Kodeks Pracy ma nowy tekst jednolity

with Brak komentarzy

 

10 października 2016 roku ogłoszono: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy. Tekst jednolity znieść można pod pozycją DZ.U. 2016 nr 0 poz 166

Kodeks pracy – akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nieuregulowanym przez ustawodawstwo szczególne, np. ustawa o służbie cywilnej) oraz pracodawców.
Obecnie w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zgodnie z jego art. 1 – „Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców”.

Kodeks pracy to najważniejszy akt dotyczący relacji pracodawca – pracownik. Dlatego zawsze kiedy tylko mogę zachęcam na swoich szkoleniach by do niego zaglądać. Przy pomocy Kodeksu można rozstrzygnąć większość wątpliwości które się pojawiają podczas pracy. Wprawdzie jest jeszcze wiele innych bardziej szczegółowych przepisów na przykład ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868), ale KP jest największy i od niego należy zaczynać.

Wcześniejsze aktualizacje

Tekst tego jakże ważnego dla każdego pracownika i pracodawcy dokumentu był wcześniej już ogłaszany w wersji jednolitej poprzez:

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy – Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1502
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy. – Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94

Ustawy, które zostały zawarte w najnowszym tekście jednolitym:

 • ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 oraz z 2012 r. poz. 176),
 • ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662),
 • ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066 i 1735),
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220),
 • ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224),
 • ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240),
 • ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 i 1735),
 • ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. poz. 910),
 • ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868),
 • ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960),
 • ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1053)

Zapraszam do lektury.

Dodaj komentarz