Kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

with 1 komentarz

Kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

 

Kiedy nowy przedsiębiorca zakłada swoją firmę musi liczyć się z możliwością, lub nawet koniecznością posiadania kasy fiskalnej. Czasami posiadanie kasy jest wygodne, czasami jest dla przedsiębiorcy przekleństwem, balastem z którym muszą żyć. Ten artykuł jest dla osób, które zastanawiają się czy lub kiedy muszą kupić swoją pierwszą kasę fiskalną. Obowiązki fiskalizacji opisane są dość dokładnie w przepisach. Szczegóły poniżej

 

Co t o jest kasa fiskalna?

 

Kasa rejestrująca – urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku (dochodowego i VAT) należnego ze sprzedaży detalicznej.

Stosowane w Polsce, kasy rejestrujące to kasy fiskalne wyposażone w pamięć fiskalną o właściwościach OTP (ang. one time programming), oznaczoną unikalnym numerem tzw. numerem unikatowym, w której na zakończenie doby sprzedaży zapisywane są co najmniej kwoty netto i podatku, według poszczególnych stawek VAT, a także łączna kwota podatku i łączna kwota należności brutto.

Kasy fiskalne muszą spełnić cały szereg wymagań opisanych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013 poz. 363) link do ustawy

 

Kto ma obowiązek używać kasy fiskalnej ?

 

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Tak precyzuje obowiązek stosowania kasy fiskalnej USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ) – z późniejszymi zmianami. Ustawa posiada tekst jednolity.

Obowiązek ten tyczy się podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł

 

W tym monecie chcianym zwrócić uwagę, że chodzi tu o sprzedaż na rzecz osób fizycznych. Sprzedaż towarów lub usług na rzecz firm lub instytucji (na fakturę) nie wchodzi do tego limitu. Handel wyłącznie z firmami powoduje brak konieczności posiadania kasy fiskalnej.

Jest jednak jeden problem ta zasada ma bardzo dużo wyjątków. Szczegółowo opisane są one w Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2014 poz. 1544) link do ustawy

 

Wyjątek 1

 

Niezależnie od osiągniętego obrotu kasa fiskalna musi być obowiązkowym wyposażeniem firm będących dostawcą:

 1.  gazu płynnego,
 2.  części do silników
 3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
 4. nadwozi do pojazdów silnikowych
 5. przyczep i naczep; kontenerów
 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli),
 8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w różnego rodzaju stosowanych w motocyklach
 9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten
 10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego
 11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
 12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 13. paliw silnikowych albo jako dodatków lub domieszki do paliw silnikowych,
 14. wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 15. perfum i wód toaletowych

 

świadczenia usług:

 1.  przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji,
 2.  przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 3.  naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów
 4.  w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 5.  w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 6.  w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 7.  prawniczych,
 8.  doradztwa podatkowego,
 9.  związanych z wyżywieniem, wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 10.  fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

 

Jeśli chcesz np. otworzyć zakład fryzjerski lub warsztat samochodowy musisz koniecznie kupić kasę fiskalną przed rozpoczęciem działalności.

Jedna odpowiedz

 1. […] artykuł jest dla Ciebie. Jeśli jeszcze nie wiesz czy musisz ją posiadać koniecznie przeczytaj to. Tu dowiesz się jakie są obowiązki przedsiębiorcy posiadającego kasę. Myślę, że warto się […]

Dodaj komentarz