Jak otrzymać zwrot 700 złotych za kasę fiskalną?

Jak otrzymać zwrot 700 złotych za kasę fiskalną?

 

Jeśli kupujesz kasę fiskalną być może słyszałaś lub słyszałeś o możliwości zwrotu pieniędzy. Jest to jak najbardziej możliwe. Możliwość ta wynika z ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535). Co ciekawe jest to dla podatników nie płacących VAT czysta wpłata na konto bez opodatkowania. Aby było jeszcze lepiej zakup kasy rejestrującej można w całości wliczyć w koszty, jak również odliczyć od niej vat. I wszystko to jest jak najbardziej legalne i uznawane przez Urzędy Skarbowe. A tak to wygląda szczegółowo …

Art. 111 ust. 4 – Ustawa o podatku od towarów i usług

 

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

Warunki jakie powinna spełnić osoba starająca się o zwrot:

 

 • Zwrot przysługuje tylko przy pierwszym zakupie kasy lub kas fiskalnych dla firmy (na raz). – Każdy kolejny zakup nie generuje możliwości zwrotu. Czyli firmy, które chcą np wymienić kasę na nową, kupić kasę dla nowego oddziału w innym miejscu itp. nie mogą starać się o pieniądze.
  zwrot nie przysługuje osobie, która prowadziła firmę i miała kasę fiskalną ale ją zlikwidowała i otworzyła nową. W takim przypadku na nową kasę nie przysługuje zwrot.
 • Należy być właścicielem kasy z homologacją Ministerstwa Finansów (nie można jej np. wydzierżawić)
 • Należy dopełnić wszystkich formalności przy zakupie kasy. Zwrot się nie należy jeśli np. niezastaną zachowane terminy zgłoszenia kasy Urząd Skarbowy ma prawo odmówić zwrotu. Przypomnę pokrótce:
   • Nie przegapić właściwego momentu przejścia na kasę. Najczęściej chodzi o przekroczenie sprzedaży 20 000 zł dla klientów indywidualnych – (Należy posiadać kasę po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.  Lub w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł jeśli działalność gospodarcza była założona w trakcie roku).
  Może posłużę się tutaj przykładem:

  Pani Joanna przekroczyła 20 000 zł w sprzedaży dla klientów indywidualnych w miesiącu kwietniu ( nie ważne którego dnia miesiąca). Ma teraz dwa miesiące na przygotowanie i od pierwszego dnia lipca ma obowiązek nabijania sprzedaży na urządzenie fiskalne.

   • Złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy.
   • Fiskalizacja kasy
   • W ciągu 7 dni od fiskalizacji zgłosić kasę/drukarkę do urzędu skarbowego, – kolejny termin którego nie wolno przegapić
   • Rejestrować każdą sprzedaż
 • Posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą. Zapłata za kasę nie powinna być rozłożona na raty. Najlepiej zapłacić w całości gotówką lub przelewem bankowym.

Więcej na ten temat pisałem tu

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania, ulgę można odliczyć w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy kolejne. Przepisy nie przewidują końcowego terminu odliczenia ulgi. Jeśli więc podatnik jeszcze z niej nie skorzystał, mimo iż spełnił warunki do dokonania odliczenia lub wnioskowania o zwrot, może to zrobić w każdej chwili.
Sposób skorzystania z ulgi na kasę fiskalną w 2015 roku uzależniony jest od tego, czy właściciel urządzenia jest czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia z tego podatku.


Tryb odzyskania refundacji jest uzależniony od tego czy podatnik jest płatnikiem VAT czy nie.

Podatnicy VAT

 

Podatnicy VAT mogą uzyskać zwrot związany z zakupem kasy za pomocą deklaracji VAT.
Przy czym mają możliwość rozliczenia zwrotu za zakup kasy fiskalnej nie wcześniej, niż w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej. Ustawodawca nie zabrania rozliczania zwrotu w późniejszych deklaracjach, nie określa też ostatecznej daty, kiedy tego rozliczenia można dokonać.

Firmy, które wykazują VAT do zapłaty (należny), odejmują zwrot za kasę od podatku do zapłaty. Przy czym w danym okresie nie można odjąć więcej, niż wynosi VAT należny. Wtedy pozostałą część z kwoty ulgi na kasę przenosi się na kolejny okres dotąd, aż zostanie w całości odliczona.

Natomiast firmy, które nie wykazują VAT-u do zapłaty (należnego) mogą wnioskować o zwrot wspomnianej ulgi, ale nie jednorazowo. W danym okresie rozliczeniowym można uzyskać maksymalnie:

 • 25% kwoty stanowiącej 90% ceny netto zakupu kasy fiskalnej, czyli nie więcej niż 175 zł – rozliczenie miesięczne,
 • 50% kwoty stanowiącej 90% ceny netto zakupu kasy fiskalnej, czyli nie więcej niż 350 zł – rozliczenie kwartalne.

 

Zwracam uwagę, że nie można w jednym okresie zarówno zmniejszyć VAT-u należnego, jak i wnioskować o wypłatę jednej z powyższych kwot. Można wykonać tylko jedną z tych czynności, w zależności od tego, czy w danym okresie pojawił się VAT należny, czy nie.

 

Podatnicy niebędący płatnikami VAT

 

Firmy zwolnione z VAT oczywiście nie składają deklaracji VAT. W celu otrzymania zwrotu muszą złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego. Wniosek musi zawierać:

 • dane identyfikacyjne przedsiębiorcy,
 • dane podmiotu, który prowadzi serwis kasy i dokonał fiskalizacji kasy,
 • ksero faktury na zakup kasy fiskalnej razem z dowodem zapłaty,
 • ksero pierwszego raportu dobowego wykonanego kasą
 • numer rachunku na który mają zostać zwrócone pieniądze.

 

druczek wniosku do Urzędu Skarbowego wzór .doc

Zwrot jest dokonywany na wskazany rachunek bankowy w terminie 25 dni od momentu złożenia wniosku.

Jeżeli przedmiotem działalności jest przewóz osób i towarów taksówkami (dla którego kasa fiskalna jest obowiązkowa) do wniosku należy dołączyć ksero świadectwa legalizacji taksometru oraz numery licencji na przewóz i rejestracyjny pojazdu, w którym zainstalowana jest kasa.

 

Zwrot odliczonych lub zwróconych pieniędzy.

 

Mogą zdarzyć się takie przypadki że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić refundację za kasę. Dzieje się tak, gdy w ciągu trzech lat od rozpoczęcia sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej firma:

 • w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania – np zakończy zakończy działalność, ogłosi upadłość lub zostanie sprzedana, a nowy właściciel nie będzie używał kasy fiskalnej,,
 • nie dokonuje w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
 • dokonała odliczenia kosztów zakupu, mimo że nie spełniła kryteriów do tego uprawniających. (dlatego warto pamiętać o termiach)Be the first to comment on "Jak otrzymać zwrot 700 złotych za kasę fiskalną?"

Dodaj komentarz

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

Zapisz się do newslettera

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

Zapisz się do newslettera

FreshMail.pl
 

Zapisz się na newsletter

FreshMail.pl