Obowiązki związane z kasą fiskalną.

with 1 komentarz

Obowiązki związane z kasą fiskalną

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i i już wiesz, że musisz kupić kasę fiskalną ten artykuł jest dla Ciebie. Jeśli jeszcze nie wiesz czy musisz ją posiadać koniecznie przeczytaj to. Tu dowiesz się jakie są obowiązki przedsiębiorcy posiadającego kasę. Myślę, że warto się z tymi obowiązkami zapoznać ponieważ za nieprzestrzeganie opisanych niżej obowiązków grożą poważne kary finansowe.

Podstawa prawna

 

Obowiązki posiadacza kasy fiskalnej wynikają głównie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013, poz. 363). link do ustawy.

Obowiązki

 

1. Złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia – w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania;

Sposób zawiadomienia jest pisemny wzór zgłoszenia zawierza Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. (poz. 363

2. Sfiskalizować kasę

fiskalizacja kasy – rozumie się przez to jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

Dlatego jeśli ktoś chce kupić kasę warto zainteresować się nie tylko ceną urządzenia ale również kto nam ją kasę sfiskalizuje, kto będzie ją serwisował itd.
Fiskalizacja kasy kończy się pierwszym raportem dobowym. Ten raport powinien być wklejony do książki serwisowej.

3. W ciągu 7 dni od Fiskalizacji zgłosić kasę/drukarkę do urzędu skarbowego, aby otrzymać numer identyfikacyjny

Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Nanieść na obudowę kasy w sposób trwały jej numer ewidencyjny, nadany przez naczelnika urzędu skarbowego,

5. Rejestrować każdą sprzedaż

Przypominam rejestrować należy każdą sprzedaż dla osoby fizycznej. Dla firm wypisujemy faktury VAT (bez względu na to czy jesteśmy vatowcami czy nie).
Sytuacja się troszkę komplikuje jeśli osoba fizyczna chce fakturę VAT. W takim przypadku wypisujemy fakturę i dajemy klientowi. Natomiast paragon fiskalny również drukujemy i dopinamy do kopii faktury. Księgowa powinna wiedzieć jak to zaksięgować. Chodzi o to by nie księgować podwójnie faktury i paragonu, który jest wliczony w raport miesięczny.

6. Wydawać kupującemu oryginał wydrukowanego paragonu,

Choć kupujący nie ma obowiązku odebrania paragonu, sprzedawca ma obowiązek wydać go kupującemu podczas sprzedaży (czyli najpóźniej przed wydaniem reszty). Jeśli kupujący nie chce paragonu można go najnormalniej wyrzucić. Ale kupujący musi wyraźnie dać znać, że go nie chce. Sprzedający może się liczyć z możliwością kontroli. Jeśli kupujący jest np agentem Urzędu Skarbowego należy się liczyć z mandatem.

Kopia czynności sprzedaży powinna być przechowywana albo jako zapis w formie elektronicznej, albo jako wydruk na papierowej rolce (w zależności od rodzaju kasy).

7. Sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca,

Raporty dobowe należy przechowywać przez pięć lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku. Ponieważ podatki rozliczamy do końca kwietnia następnego roku czyli praktycznie należy przechowywać raporty przez sześć lat.

8. Weryfikować poprawność pracy kasy/drukarki (prawidłowość daty, godziny, jakość wydruku oraz czytelność wyświetlacza)

Nie wolno pracować na kasie, która działa nieprawidłowo, wybita złe daty lub źle liczy. Taką kasę należy koniecznie serwisować (nie samemu naprawiać).

9. Jeśli kasa jest niespawana ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy rezerwowej lub zaprzestać sprzedaży gdy nie działa kasa podstawowa, a nie posiadamy kasy zapasowej,

10. Wykonywać co 24 miesiące obowiązkowy przegląd techniczny kasy przez właściwy serwis,

Moje doświadczenia w tym temacie są takie. Kupiłem kasę w firmie, która równocześnie fiskalizacje i dokonuje przeglądów kasy. Ja nie muszę o niczym pamiętać.
Tu pojawia się pytanie czy firma, w której kupiliśmy kasę będzie naszym serwisantem i będzie nas odwiedzać zgodnie z grafikiem. Czy sami mamy o tych terminach pamiętać.

Jedna odpowiedz

  1. […] Więcej na ten temat pisałem tu […]

Dodaj komentarz