Co zrobić z błędnie wystawionym paragonem?

with Brak komentarzy

Jest jeszcze jeden dość problem, który przytrafia się posiadaczom urządzeń fiskalnych. Paragon, który należy wycofać. Dziś o tym co można zrobić z paragonem, który jest już nabity na kasę ale chcemy go wycofać. Samo urządzenie fiskalne jest tak skonstruowane, że wycofanie tego co znajduje się pamięci nie jest możliwe. Co wiec możemy zrobić?

Co zrobić z błędnie wystawionym paragonem?

Przypadek anulowania paragonu jest na tyle częsty, że znalazł swoje miejsce w prawie polskim. W
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących czytamy:

§ 3 pkt

4. Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:

1) datę sprzedaży;

2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;

3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;

4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;

5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;

6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;

7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

5. W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

1) błędnie zewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);

2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podatnik ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy sprzedaż w prawidłowej wysokości.rozporządzenie

Tłumaczymy język prawny na Polski

Wycofanie paragonu może mieć dwie przyczyny:

  1. przypadek w którym klient z jakiegoś powodu oddaje nam towar lub rezygnuje z usługi – (rozmyślił się, reklamacja itp.)
  2. oczywista pomyłka podczas wystawiania paragonu na przykład „czeski błąd” lub kiedy wpisaliśmy o jedno zero za dużo. W tym przypadku wystawiamy jeszcze raz paragon. Tym razem poprawnie. Ale w rękach zostaje nam paragon z błędem.

Przypadek 1

Należy stworzyć ewidencję zwrotów paragonów. W tej ewidencji powinien znaleźć się protokół przyjęcia zwrotu, który zawiera dość szczegółowo wymienione elementy. Należy zwrócić uwagę, że protokół przyjęcia zwrotu musi być podpisany zarówno przez sprzedawcę jak przez kupującego, który dokonuje zwrotu.

Przypadek 2

Również tworzymy ewidencję błędnie wystawionych paragonów ale tym razem nie wymagane są podpisy. Ta forma jest dużo prostsza.

Komentarz

Muszę przyznać, że bardzo rzadko a właściwie to prawie wcale nie zdarza mi się obserwować przypadki zwrotu towaru. Może nie mam do czynienia z branżami w których rzeczywiście zdarza się dużo zwrotów. Dużo częściej spotykaną formą jest przypadek drugi. Powód błędnie wystawionego paragonu może brzmieć „Przypadkowo za dużo wystawionych paragonów” lub „Niepotrzebnie wystawiony paragon”.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Nie ma tak naprawdę napisanego w rozporządzeniu jak należy prowadzić ewidencję błędnych paragonów. Czy ma to być jakiś zeszyt zwrotów, czy segregator z protokołami. Spotkałem się z takim przypadkiem że księgowa stworzyła ewidencje zwrotów jako jeden z rejestrów vatowskich.

 

Na zakończenie przesyłam przykłady druczków, które mogą się przydać w razie potrzeby wycofania paragonu.

 

Ewidencja pomyłek  wzór.doc

 

Protokół zwrotu towaru wzór.doc

 

 

 

 

Dodaj komentarz