Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku

with Brak komentarzy

6 czerwca na posiedzeniu plenarnym Rada Ochrony Pracy główny inspektor pracy Roman Giedrojć przedstawił sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku. W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 82 tysiące kontroli u blisko 68 tys. pracodawców i innych podmiotów gospodarczych.
Efektem kontroli między innymi była likwidacja bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 70 tys. pracowników, doprowadzenie do zawarcia umów o pracę dla 9 tys. osób oraz wyegzekwowanie ponad 184 mln zł zaległych należności dla 102 tys. zatrudnionych.

Podczas kontroli znaczące nieprawidłowości znaleziono w następujących obszarach:

prawidłowość stosowania umów cywilnoprawnych

Zdaniem inspektorów zbyt często stosuje się umowy cywilnoprawne tam gdzie powinny być zawarte zwykłe umowy o pracę.

terminowość wypłat

W 2016 r. nie wypłacono płacy co dziesiątemu skontrolowanemu pracownikowi, a nieterminowo otrzymało je 12 proc. pracowników. Inspektorzy pracy wydali ponad 6 tys. decyzji płacowych.

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Największe uchybienia dotyczące BHP stwierdzono w podziemnych zakładach górniczych, w zakładach usług leśnych, oraz w zakładach produkcyjnych, które w ciągu ostatnich 5 lat nie były kontrolowane przez inspekcję pracy.
Na cenzurowanym znalazły się również budowy. W wielu przypadkach stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa nawet po kontroli, pomimo nałożonych kar pieniężnych lub decyzji o natychmiastowym wstrzymaniu pracy. W takich sytuacjach PIP kierowała do ZUS wnioski o podwyższenie dla tych firm składki wypadkowej o 100%

legalność zatrudnienia

Nieprawidłowości dotyczące legalności zatrudnienia stwierdzono w co trzecim kontrolowanym podmiocie.
Kontrolą objęci byli również obcokrajowcy. Najczęściej nielegalnie pracującymi cudzoziemcami byli obywatele Ukrainy.

Zmiany podczas kontroli w 2016 roku

Ciekawą zmianą jaką wprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy podczas kontroli w 2016 roku jest strategia pierwszej kontroli. Zgodnie z nią, pierwsza kontrola w mikro, małej i średniej firmie przeprowadzana jest w formie kompleksowego audytu i instruktażu, co do zasady – bez stosowania sankcji.
Do końca ubiegłego roku inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 10 tys. takich kontroli. W ich wyniku tylko w co dziesiątej skontrolowanej po raz pierwszy firmie zmuszeni byli zastosować sankcje z powodu rażących naruszeń prawa

Wnioski

Myślę, że sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku jest wskazówką gdzie występują najczęściej nieprawidłowości. Przedsiębiorcy powinni sprawdzić jak wyglądają wymienione wcześniej obszary i w ich firmach. Podczas kontroli inspektorzy PIP będą na pewno sprawdzać:
prawidłowość stosowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę
terminowość wypłat
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
legalność zatrudnienia

Źródło https://www.pip.gov.pl 

 

 W tym eBooku znajdziesz wszystko, co dotyczy Państwowej Inspekcji Pracy – jakie uprawnienia ma PIP, na czym polega kontrola PIP, jakie mogą być skutki kontroli. Jeśli jesteś pracodawcą i nie chcesz mieć nieprzyjemności ze strony PIP-u – ten eBook dostarczy Ci odpowiedniej wiedzy.

 

Dodaj komentarz