Rodzaje umów o pracę

with Brak komentarzy

Umowa o pracę

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z koniecznością podpisania całego szeregu dokumentów. Bez wątpienia najważniejszym z nich jest umowa o pracę. Zanim jednak podpiszemy umowę o pracę warto się zastanowić jakie są rodzaje umów o pracę. Jaki wariant będzie dla obu stron najbardziej korzystny. Warto się nad tym zastanowić zwłaszcza, że w tym roku miała miejsce nowelizacja kodeksu pracy, która zmieniła nieco zasady dotyczące tego ważnego dokumentu.

Rodzaje umów o pracę

Kodeks pracy rozróżnia następujące rodzaje umów o pracę:

  • Umowa na okres próbny
  • Umowa na czas określony
  • Umowa na czas określony

W tegorocznej nowelizacji Kodeksu pracy znikły umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz zawierane na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. W obu przypadkach zamiennikami staną się umowy na czas określony

1. Umowa na okres próbny – zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji nowego pracownika.

Celem zawarcia umowy o pracę na okres próbny jest potwierdzenie kwalifikacji pracownika. Czas obowiązywania takiej umowy nie może przekroczyć trzech miesięcy i może być zawarta tylko jeden raz z danym pracownikiem na jedno stanowisko pracy. Można zawrzeć drugą umowę na okres próbny ale pod następującymi warunkami
– na inne stanowisko pracy
– lub na to samo stanowisko pracy ale po okresie trzech lat od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.
Nie można zawrzeć dwóch umów na okres próby jedna po drugiej.

2. Umowa na czas określony

Bardzo ważną nową sprawą jest tu wprowadzenie okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony: łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.
Jest to bardzo istotna zmiana w porównaniu z poprzednimi uregulowaniami kodeksu pracy, które nie określały czasu zawarcia umów na czas określony a jedynie ich liczbę.

Warto przy tym dodać, że do limitu 33 miesięcy nie wlicza się umowa na okres próbny, co oznacza, że w sumie okres zatrudnienia pracownika na umowie na czas określony będzie mógł maksymalnie trwać 3 lata (3 miesiące umowy próbnej i 33 miesiące umowy na czas określony).

Przepis dotyczący ograniczenia czasowego umów o pracę na czas ograniczony nie stosuje się do następujących umów:

  • zawartych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, (choć formalnie nie ma umów na zastępstwo)
  • zawartych w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • zawartych w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

Dość ciekawie brzmi zapis „obiektywne przyczyny” – zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce. Czyżby kolejny przepis, którego interpretacja będzie zależała od dobrej woli lub humoru urzędnika?

3. Umowa na czas nieokreślony

Kiedy już mamy sprawdzonego dokładnie pracownika pod każdym względem i minęły już ustawowe terminy podpisujemy umowę na czas nieokreślony. Docelowo jest to stan normalny dla każdego zatrudnionego.

Ważne

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Jest to bardzo ważna zmiana wprowadzona w 2016 roku. Wcześniej umowę można było zawrzeć nawet do siedmiu dni po rozpoczęciu pracy. Na dzień dzisiejszy, każdy pracownik musi mieć ważną umowę o pracę.

 

Jeśli ktoś chce poszerzyć swoją wiedzę o umowach o pracę znajdzie w znowelizowanym kodeksie pracy  dział drugi – umowa o pracę

 

Dodaj komentarz