Obowiązki związane z kasą fiskalną.

with 1 komentarz

11. Przechowywać kopie dokumentów kasowych

Należy drukować dwa rodzaje dokumentów kasowych. Raporty dobowe i miesięczne. O raportach dobowych już pisałem. Obowiązek ich przechowywania spoczywa na przedsiębiorcy.
Jeśli chodzi o raporty miesięczne zazwyczaj zanosi się je do księgowej lub biura rachunkowego ponieważ są dowodem dochodów firmy. Dołączone do całej pozostałej dokumentacji powinny również być przechowywane przez pięć a właściwie to sześć lat.
12. Przechowywać książkę serwisową kasy na miejscu i przez cały okres jej użytkowania oraz udostępniać ją na żądanie urzędu skarbowego, a także służby serwisowej.

Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć że kasę należy stosować wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży – nie pożyczaj nigdy i nikomu swojej kasy! To co jest na nią nabite idzie przecież na konto jej właściciela i to on jest zobowiązany zapłacić podatek za udokumentowaną na kasie sprzedaż.

W książce serwisowej w chwili zakupu urządzenia wpisywane są dane serwisanta podstawowego i rezerwowego – tylko te dwie osoby mogą dokonywać czynności serwisowych. Każdą interwencję serwisant musi wpisać do książki serwisowej, a sama książka musi być przechowywana na miejscu instalacji kasy fiskalnej oraz przez pięć lat po zakończeniu pracy na kasie lub zapełnieniu pamięci fiskalnej. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub zapełnienia książki serwisowej wpisami należy o zaistniałym fakcie poinformować urząd skarbowy oraz serwis.

One Response

  1. […] Więcej na ten temat pisałem tu […]

Dodaj komentarz