Zmiany stawek ZUS

with Brak komentarzy

W nowym 2018 roku przechodzimy małą rewolucję jeśli chodzi o opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Zmiany dotyczą zarówno sposobu opłacania składek, księgowania wpłaconych pieniędzy oraz mamy zmiany stawek ZUS.

Indywidualne konta ZUS

Pierwszą bardzo widoczną zmianą z jaką spotykają się przedsiębiorcy jest wpłata pieniędzy na indywidualne konto. Numer konta każdy przedsiębiorca otrzymał za pomocą poczty. Warto w tym momencie zwrócić uwagę, że ostatnie dziesięć cyfr kotna to NIP.

Na wspomniane wyżej konto należy wpłacić sumę wszystkich opłacanych składek: społeczne, zdrowotne oraz składkę na fundusz pracy. Wpłatę dokonujemy więc jednym zwykłym przelewem a nie jak było dawniej w trzech.

Wpłacone pieniądze ZUS podzieli według własnego klucza. Jeśli podatnik ma jakiekolwiek zaległości w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń to w pierwszej kolejności zostaną pokryte zaległości począwszy od najstarszej.

Zmiany stawek ZUS

Jak co roku zmienia się podstawa opodatkowania od której zmieniają się wysokości poszczególnych stawek ubezpieczenia. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2018 roku znacznie wyższe składki ZUS. Podwyżka ZUS wyniesie 4,2%, a w przypadku nowych przedsiębiorców aż 5%.

Ubezpieczenie społeczne

Przedsiębiorcy podlegający ogólnym zasadom płacenia składek ich wysokość zależy od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok. Wartość ta opublikowana została w ustawie budżetowej na 2018 rok. Wynosi ona 4443 zł i jest o 180 zł wyższa niż w roku 2017. Podstawę wymiaru składek ZUS na 2018 rok stanowi 60% tej kwoty, czyli 2665,80 zł.

Podstawa wymiaru 2 665,80 zł

  • Składka emerytalna: 520,36 zł
  • Składka rentowa: 213,26 zł
  • Składka chorobowa – 65,31 zł
  • Składka wypadkowa – 47,98 zł

Łącznie ubezpieczenia społeczne – 846,91

Łącznie ubezpieczenia społeczne bez składki chorobowej – 781,60

Składka na Fundusz Pracy – 65,31

Ubezpieczenie społeczne nowe firmy

W przypadku nowych przedsiębiorców (działalność gospodarcza prowadzona krócej niż 2 lata) wysokość składek ZUS uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku płaca minimalna wynosić będzie 2100 zł, tj. o 100 zł więcej niż w roku 2017. Podstawę wymiaru składek ZUS dla nowych przedsiębiorców stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia czyli kwota 630 zł.

Podstawa wymiaru 630,00 zł

  •   Składka emerytalna – 122,98 zł
  •   Składka rentowa – 50,40 zł
  •   Składka chorobowa – 15,44 zł
  •   Składka wypadkowa – 11,34 zł

Łącznie bez składki zdrowotnej – 200,16

Nowe firmy są zwolnione z opłacanie składek na Fundusz Pracy

Ubezpieczenie Zdrowotne

Podstawę do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2017 roku. . To przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg GUS wyniosło 4739,91 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 3554,93 zł.

Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy, zatem w 2018 roku składka zdrowotna wynosić będzie 319,94 zł. W stosunku do roku 2017 oznacza to wzrost składki o 7,6%.

 

 

Na pociechę przypomnę, że ZUS-owskie składki w pewnym stopniu pomniejszają podatek dochodowy, bo są kosztem działalności.

Źrodło:

http://www.zus.pl

 

Dodaj komentarz