Tag: vat

Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie

Od pierwszego stycznia 2017 roku wprowadzono cały szereg zmian w prawie. Jedną z nich jest zasada odwrotnego obciążenia na usługi budowlane. Zmianę tę wprowadziła Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2016 poz. 2024. Continue reading „Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie”

Co to jest odwrotne obciążenie VAT?

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Zasada odwrotnego obciążenie została wprowadzona w Polsce 1 lipca 2015 roku. Jej celem jest zapobieganie oszustwom podatkowym i ochrona budżetu państwa przed wyłudzeniami. Początkowo odwrotne obciążenie obejmowało handel stalą, miedzą oraz złomem tych surowców. Ustawodawca uznał, że rynek handlu takimi towarami jest szczególnie narażony na oszustwa. Obowiązek płacenia podatku należnego VAT przeniesiono na nabywcę ponieważ jest to dla niego bardziej neutralne podatkowo. W okresie późniejszym rozszerzono listę towarów objętych odwrotnym obciążeniem o urządzenia elektroniczne oraz biżuterię. Continue reading „Co to jest odwrotne obciążenie VAT?”