Tag: odzież robocza

Ile powinien wynosić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Każdy pracodawca ma zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednym z elementów bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest zapewnienie odzieży roboczej.
Kodeks pracy dość wyraźnie opisuje kiedy pracownikowi przysługuje prawo do odzieży roboczej. Artykuł 2377 § 1 K.p., głosi iż przysługuje ona pracownikowi tylko wtedy, gdy:

  • jego odzież własna mogłaby ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • jest to uzasadnione wymaganiami technologicznymi, sanitarnymi lub bhp.

Odzież robocza choć jest użytkowana przez pracownika pozostaje własnością pracodawcy. Continue reading „Ile powinien wynosić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej”

Jak poprawnie sporządzić tabelę przydziału odzieży

Odzież robocza pracownika

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi dzież roboczą. Wynika to z Art. 2376 Kodeksu pracy

Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.kodeks pracy
Myślę że każdy o tym już wie. A jeśli nie wie zachęcam do przeczytania  http://www.bhpowski.pl/jaka-kupic-odziez-dla-pracownika/  . Kupić jednak nie wszystko. Ważne jest również odpowiednie  udokumentowanie. Jeśli wydaje się to komuś niepotrzebne zapewniam, że inspektorzy PIP mają inne zdanie. Continue reading „Jak poprawnie sporządzić tabelę przydziału odzieży”

Jaką kupić odzież dla pracownika ?

Jak to jest z odzieżą roboczą pracowników?

Art. 237 . kodeksu pracy mówi : Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia …. Continue reading „Jaką kupić odzież dla pracownika ?”