Tag: limit płatności

Limit płatności gotówką 15.000 PLN

Nowy limit płatności gotówką od 01.01.2017

Limit płatności gotówką 15.000 PLN

Art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyznacza dopuszczalną prawem formę dokonywania lub przyjmowania płatności, związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Od 1.01.2017 roku płatność następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie oba warunki:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 PLN

Continue reading „Nowy limit płatności gotówką od 01.01.2017”