Tag: BHP

Wypadek w drodze do i z pracy

Wypadek w drodze do i z pracy

Wypadek w drodze do i z pracy często jest mylony z wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy. Nie jest to prawda. Wypadek przy pracy to osobny wpadek choć bardzo podobny do wypadku przy pracy.

Wypadek w drodze do i z pracy zdefiniowano w w art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227). Continue reading „Wypadek w drodze do i z pracy”

Ile powinien wynosić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Każdy pracodawca ma zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednym z elementów bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest zapewnienie odzieży roboczej.
Kodeks pracy dość wyraźnie opisuje kiedy pracownikowi przysługuje prawo do odzieży roboczej. Artykuł 2377 § 1 K.p., głosi iż przysługuje ona pracownikowi tylko wtedy, gdy:

  • jego odzież własna mogłaby ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • jest to uzasadnione wymaganiami technologicznymi, sanitarnymi lub bhp.

Odzież robocza choć jest użytkowana przez pracownika pozostaje własnością pracodawcy. Continue reading „Ile powinien wynosić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej”

Jak poprawnie sporządzić tabelę przydziału odzieży

Odzież robocza pracownika

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi dzież roboczą. Wynika to z Art. 2376 Kodeksu pracy

Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.kodeks pracy
Myślę że każdy o tym już wie. A jeśli nie wie zachęcam do przeczytania  http://www.bhpowski.pl/jaka-kupic-odziez-dla-pracownika/  . Kupić jednak nie wszystko. Ważne jest również odpowiednie  udokumentowanie. Jeśli wydaje się to komuś niepotrzebne zapewniam, że inspektorzy PIP mają inne zdanie. Continue reading „Jak poprawnie sporządzić tabelę przydziału odzieży”

Obowiązki pracodawcy względem hałasu

Hałas jest najczęściej występującym czynnikiem szkodliwym występującym w zakładach pracy. Dziś o tym co zrobić jeśli już wiemy, że mamy do czynienia z hałasem w naszym miejscu pracy. Brak podjęcia jakichkolwiek działań może powodować bardzo groźne skutki zarówno dla pracowników jak i dla całego zakładu pracy. Zapraszam do czytania.

Continue reading „Obowiązki pracodawcy względem hałasu”

Jak wygląda kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej ?

Nikogo nie dziwi możliwość kontroli zakładu pracy przez PIP, Natomiast Państwową Inspekcję Sanitarną często kojarzymy ze szpitalami, stołówkami, itp. Jest to niestety błędne postrzeganie tej instytucji ponieważ zajmuje się ona równie często kontrolowaniem mniejszych lub większych zakładów pracy. Istotą zainteresowania PIS jest kontrola nie tyle prawa pracy co warunków higieniczno-sanitarnych pracy, chorób zawodowych oraz czynników szkodliwych ale o tym dokładniej poniżej. Continue reading „Jak wygląda kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej ?”

Jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

Kiedy chcemy zatrudnić nowego pracownika w naszej firmie należy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP. Częścią takiego szklenia jest instruktaż stanowiskowy. Taki instruktaż powinien przeprowadzić przełożony pracownika: kierownik lub pracodawca. Instruktaż stanowiskowy to zapoznanie pracownika z naszą firmą a w szczególności z jego nowym stanowiskiem pracy.

Jaką kupić odzież dla pracownika ?

Jak to jest z odzieżą roboczą pracowników?

Art. 237 . kodeksu pracy mówi : Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia …. Continue reading „Jaką kupić odzież dla pracownika ?”