Kategoria: prawo

Praca za granicą a ubezpieczenie i podatki w Polsce

Ostatnio bardzo często spotykam osoby, które założyły własne firmy i chcą pracować za granicą. Chodzi tu głównie o osoby działające w branży budowlanej. Osoby te zakładają swoje firmy na terenie Polski, tu chcą być płacić podatki. Chcą również podlegać pod Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ale pracować w innych krajach Unii Europejskiej głównie Niemczech, Szwecji, Austrii. Continue reading „Praca za granicą a ubezpieczenie i podatki w Polsce”

Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie

Od pierwszego stycznia 2017 roku wprowadzono cały szereg zmian w prawie. Jedną z nich jest zasada odwrotnego obciążenia na usługi budowlane. Zmianę tę wprowadziła Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2016 poz. 2024. Continue reading „Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie”

Limit płatności gotówką 15.000 PLN

Nowy limit płatności gotówką od 01.01.2017

Limit płatności gotówką 15.000 PLN

Art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyznacza dopuszczalną prawem formę dokonywania lub przyjmowania płatności, związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Od 1.01.2017 roku płatność następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie oba warunki:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 PLN

Continue reading „Nowy limit płatności gotówką od 01.01.2017”

Ewidencjonowanie godzin pracy przy samozatrudnieniu

Ewidencjonowanie godzin pracy przy samozatrudnieniu

Od stycznia 2017 roku następują zmiany dotyczące minimalnych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowach zlecenie oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
Sprawcą zmian jest Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2016 poz. 1265

Zmiany są związane z wprowadzeniem minimalnej płacy 2000 złotych miesięcznie oraz minimalnej stawki godzinowej 13 zł. Stawka ta obowiązuje wszystkich pracujących czyli zatrudnionych na umowę o pracę ale również pracujących na umowach zlecenia oraz świadczących usługi, w tym samozatrudnionych. Continue reading „Ewidencjonowanie godzin pracy przy samozatrudnieniu”

Uwaga na oszustów podszywających się pod CEIDG

Od jakiegoś czasu coraz częściej odwiedzają mnie ludzie, którzy pytają czy muszą opłacać wpis do rejestru przedsiębiorstw. Chodzi pisma, w których są informowani o konieczności zapłacenia za dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców i innych działalności gospodarczych. Rejestry mają różne nazwy, wiele z nich w ogóle nie istnieje. Kwota jaką należy wpłacić za wpis do rejestru wynosi najczęściej od stu do czterystu złotych.
Pisma o konieczności uiszczenia wpłaty otrzymują najczęściej nowo otwarte firmy kilka dni po rejestracji. Choć zdarza się również, że otrzymują je firmy działające od wielu lat. Pisma wyglądają poważnie. Można się zasugerować, że mamy do czynienia z jakąś państwową agencją. Continue reading „Uwaga na oszustów podszywających się pod CEIDG”

Co to jest odwrotne obciążenie VAT?

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Zasada odwrotnego obciążenie została wprowadzona w Polsce 1 lipca 2015 roku. Jej celem jest zapobieganie oszustwom podatkowym i ochrona budżetu państwa przed wyłudzeniami. Początkowo odwrotne obciążenie obejmowało handel stalą, miedzą oraz złomem tych surowców. Ustawodawca uznał, że rynek handlu takimi towarami jest szczególnie narażony na oszustwa. Obowiązek płacenia podatku należnego VAT przeniesiono na nabywcę ponieważ jest to dla niego bardziej neutralne podatkowo. W okresie późniejszym rozszerzono listę towarów objętych odwrotnym obciążeniem o urządzenia elektroniczne oraz biżuterię. Continue reading „Co to jest odwrotne obciążenie VAT?”

PIP

Zmiany w budżecie Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na na rok 2017. Projekt przedstawił główny inspektor pracy Roman Giedroić.
Projekt budżetu PIP poparł w wygłoszonym koreferacie zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Janusz Śniadek. Continue reading „Zmiany w budżecie Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017.”

Jak przekazać swoją firmę dziecku?

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekazać firmę np. swojemu dziecku?

Przekazanie lub sprzedaż firmy w Polsce nie jest możliwe. Dzieje się tak ponieważ firma działa w oparciu o NIP właściciela. Ponieważ NIP-u nie można sprzedać ani przekazać nikomu nie można sprzedać ani przekazać nikomu firmy. Continue reading „Jak przekazać swoją firmę dziecku?”

Kto ma obowiązek zarejestrować się w GIODO?

Ostatnio w internecie dość głośno zrobiło się na temat konieczności rejestracji swoich zbiorów danych osobowych subskrybentów lub kentów w GIODO. Kilka różnych firm rozsyłało maile do firm z pogróżkami a nawet groźbami sankcji za niezarejestrowanie. Proponowały rejestracje w GIODO oczywiście za konkretną opłatą. Zobaczmy kto powinien się zarejestrować a kto nie, ile to kosztuje i czy należy się przejmować.

Continue reading „Kto ma obowiązek zarejestrować się w GIODO?”