Kategoria: BHP

PIP

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku

6 czerwca na posiedzeniu plenarnym Rada Ochrony Pracy główny inspektor pracy Roman Giedrojć przedstawił sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku. W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 82 tysiące kontroli u blisko 68 tys. pracodawców i innych podmiotów gospodarczych.
Efektem kontroli między innymi była likwidacja bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 70 tys. pracowników, doprowadzenie do zawarcia umów o pracę dla 9 tys. osób oraz wyegzekwowanie ponad 184 mln zł zaległych należności dla 102 tys. zatrudnionych. Continue reading „Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku”

Zmiana przepisów bhp pracy przy ręcznych pracach transportowych

Zmiana przepisów bhp pracy przy ręcznych pracach transportowych

Zmiana przepisów bhp pracy przy ręcznych pracach transportowych. 1 maja 2017 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ws. bhp przy ręcznych pracach transportowych. Jest to świetna okazja by przypomnieć sobie przepisy dotyczące tej dość ważnej kwestii.

Podstawowym przepisem jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 Continue reading „Zmiana przepisów bhp pracy przy ręcznych pracach transportowych”

Wypadek w drodze do i z pracy

Wypadek w drodze do i z pracy

Wypadek w drodze do i z pracy często jest mylony z wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy. Nie jest to prawda. Wypadek przy pracy to osobny wpadek choć bardzo podobny do wypadku przy pracy.

Wypadek w drodze do i z pracy zdefiniowano w w art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227). Continue reading „Wypadek w drodze do i z pracy”

Jakie są świadczenia z powodu wypadku lub choroby zawodowej

Jakie są świadczenia z powodu wypadku lub choroby zawodowej

W Monitorze Polskim z 27.03.2017 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Myślę że to dobry powód by przypomnieć sobie jakie można dostać świadczenia w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Continue reading „Jakie są świadczenia z powodu wypadku lub choroby zawodowej”

Przyczyny wypadków przy pracy w 2016 roku

Znamy już raport Głównego Urzędu Statystycznego na temat wypadków przy pracy w całym 2016 roku. Analiza raportów GUS-u może być cennym źródłem wiedzy na następujące tematy:

  • jakie są główne powody powstawania wypadków?
  • jakie wydarzenia powodują uraz?
  • podczas jakich czynności dochodzi największej liczby wypadków?
  • w jakich miejscach na terenie zakładów pracy najczęściej dochodzi do wypadków?

Continue reading „Przyczyny wypadków przy pracy w 2016 roku”

Ile powinien wynosić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Każdy pracodawca ma zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednym z elementów bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest zapewnienie odzieży roboczej.
Kodeks pracy dość wyraźnie opisuje kiedy pracownikowi przysługuje prawo do odzieży roboczej. Artykuł 2377 § 1 K.p., głosi iż przysługuje ona pracownikowi tylko wtedy, gdy:

  • jego odzież własna mogłaby ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • jest to uzasadnione wymaganiami technologicznymi, sanitarnymi lub bhp.

Odzież robocza choć jest użytkowana przez pracownika pozostaje własnością pracodawcy. Continue reading „Ile powinien wynosić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej”

Czy praktykant powinien mieć szkolenia BHP?

Każdy pracownik przed podjęciem pracy powinien przejść szkolenie wstępne BHP.  Mówi o tym bardo wyraźnie Kodeks Pracy: dział XX Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,  rozdział VIII szkolenie, art 2373

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.Kodeks Pracy
Continue reading „Czy praktykant powinien mieć szkolenia BHP?”

Wykaz prac wzbronionych kobietom ciężarnym i karmiącym

Na wstępie chciałem  zwrócić uwagę, że zakaz pracy kobietom w warunkach szczególnie szkodliwych nie ma na celu dyskryminacji kobiet lecz zabezpieczenia ich przed negatywnym wpływem tych prac na przebieg ciąży oraz na dziecko w okresie karmienia.

Ochrona  pracy kobiet wynika z 176 artykułu Kodeksu Pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141. Continue reading „Wykaz prac wzbronionych kobietom ciężarnym i karmiącym”

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to jedno z najważniejszych jeśli nie najważniejsze pojęcie w całym BHP. Wierzcie lub nie ale nie wszyscy wiedzą, że nie każdy wypadek na terenie zakładu pracy jest wypadkiem przy pracy. Brak wiedzy części słuchaczy mojego ostatniego szkolenia skłonił mnie do niniejszego wpisu. Continue reading „Wypadek przy pracy”

Raport GUS dotyczący liczby wypadków w 2015 roku

Znamy opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące liczby wypadków w całym 2015 roku. Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy pracy osób pracujących w całej gospodarce z wyjątkiem jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane o wypadkach przy pracy poza indywidualnymi gospodarstwami w rolnictwie uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku przy pracy.

Badaniem statystycznym objęte są wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego czy na karcie wykazana została niezdolność do pracy, czy nie (z powodu np. hospitalizacji poszkodowanego, czy odmowy przyjęcia zwolnienia lekarskiego). Continue reading „Raport GUS dotyczący liczby wypadków w 2015 roku”

Jakie są obowiązki pracownika

Podstawowe obowiązki pracownika  BHP opisuje Kodeks Pracy dział czwarty obowiązki pracodawcy i pracownika. Jest to spis jedynie podstawowych obowiązków pracownika i tak na prawdę bardzo ciężko jest znaleźć spis absolutnie wszystkich obowiązków.Warto jednak od czegoś zacząć. Myślę że przegląd zapisów z kodeksu pracy to doby początek.

Continue reading „Jakie są obowiązki pracownika”

Jakie są obowiązki pracodawcy względem BHP

Podstawowe obowiązki pracodawcy względem BHP opisuje Kodeks Pracy dział czwarty obowiązki pracodawcy i pracownika. Jest to spis jedynie podstawowych obowiązków pracodawcy i tak na prawdę bardzo ciężko jest znaleźć spis absolutnie wszystkich obowiązków.Warto jednak od czegoś zacząć. Myślę że przegląd zapisów z kodeksu pracy to doby początek. Continue reading „Jakie są obowiązki pracodawcy względem BHP”

Jak poprawnie sporządzić tabelę przydziału odzieży

Odzież robocza pracownika

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi dzież roboczą. Wynika to z Art. 2376 Kodeksu pracy

Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.kodeks pracy
Myślę że każdy o tym już wie. A jeśli nie wie zachęcam do przeczytania  http://www.bhpowski.pl/jaka-kupic-odziez-dla-pracownika/  . Kupić jednak nie wszystko. Ważne jest również odpowiednie  udokumentowanie. Jeśli wydaje się to komuś niepotrzebne zapewniam, że inspektorzy PIP mają inne zdanie. Continue reading „Jak poprawnie sporządzić tabelę przydziału odzieży”

Obowiązki pracodawcy względem hałasu

Hałas jest najczęściej występującym czynnikiem szkodliwym występującym w zakładach pracy. Dziś o tym co zrobić jeśli już wiemy, że mamy do czynienia z hałasem w naszym miejscu pracy. Brak podjęcia jakichkolwiek działań może powodować bardzo groźne skutki zarówno dla pracowników jak i dla całego zakładu pracy. Zapraszam do czytania.

Continue reading „Obowiązki pracodawcy względem hałasu”

Jak wygląda kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej ?

Nikogo nie dziwi możliwość kontroli zakładu pracy przez PIP, Natomiast Państwową Inspekcję Sanitarną często kojarzymy ze szpitalami, stołówkami, itp. Jest to niestety błędne postrzeganie tej instytucji ponieważ zajmuje się ona równie często kontrolowaniem mniejszych lub większych zakładów pracy. Istotą zainteresowania PIS jest kontrola nie tyle prawa pracy co warunków higieniczno-sanitarnych pracy, chorób zawodowych oraz czynników szkodliwych ale o tym dokładniej poniżej. Continue reading „Jak wygląda kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej ?”