Praca za granicą a ubezpieczenie i podatki w Polsce

Ostatnio bardzo często spotykam osoby, które założyły własne firmy i chcą pracować za granicą. Chodzi tu głównie o osoby działające w branży budowlanej. Osoby te zakładają swoje firmy na terenie Polski, tu chcą być płacić podatki. Chcą również podlegać pod Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ale pracować w innych krajach Unii Europejskiej głównie Niemczech, Szwecji, Austrii. Continue reading „Praca za granicą a ubezpieczenie i podatki w Polsce”

Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie

Od pierwszego stycznia 2017 roku wprowadzono cały szereg zmian w prawie. Jedną z nich jest zasada odwrotnego obciążenia na usługi budowlane. Zmianę tę wprowadziła Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2016 poz. 2024. Continue reading „Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie”

Limit płatności gotówką 15.000 PLN

Nowy limit płatności gotówką od 01.01.2017

Limit płatności gotówką 15.000 PLN

Art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyznacza dopuszczalną prawem formę dokonywania lub przyjmowania płatności, związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Od 1.01.2017 roku płatność następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie oba warunki:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 PLN

Continue reading „Nowy limit płatności gotówką od 01.01.2017”

Ewidencjonowanie godzin pracy przy samozatrudnieniu

Ewidencjonowanie godzin pracy przy samozatrudnieniu

Od stycznia 2017 roku następują zmiany dotyczące minimalnych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowach zlecenie oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
Sprawcą zmian jest Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2016 poz. 1265

Zmiany są związane z wprowadzeniem minimalnej płacy 2000 złotych miesięcznie oraz minimalnej stawki godzinowej 13 zł. Stawka ta obowiązuje wszystkich pracujących czyli zatrudnionych na umowę o pracę ale również pracujących na umowach zlecenia oraz świadczących usługi, w tym samozatrudnionych. Continue reading „Ewidencjonowanie godzin pracy przy samozatrudnieniu”

Uwaga na oszustów podszywających się pod CEIDG

Od jakiegoś czasu coraz częściej odwiedzają mnie ludzie, którzy pytają czy muszą opłacać wpis do rejestru przedsiębiorstw. Chodzi pisma, w których są informowani o konieczności zapłacenia za dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców i innych działalności gospodarczych. Rejestry mają różne nazwy, wiele z nich w ogóle nie istnieje. Kwota jaką należy wpłacić za wpis do rejestru wynosi najczęściej od stu do czterystu złotych.
Pisma o konieczności uiszczenia wpłaty otrzymują najczęściej nowo otwarte firmy kilka dni po rejestracji. Choć zdarza się również, że otrzymują je firmy działające od wielu lat. Pisma wyglądają poważnie. Można się zasugerować, że mamy do czynienia z jakąś państwową agencją. Continue reading „Uwaga na oszustów podszywających się pod CEIDG”

Co to jest odwrotne obciążenie VAT?

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Zasada odwrotnego obciążenie została wprowadzona w Polsce 1 lipca 2015 roku. Jej celem jest zapobieganie oszustwom podatkowym i ochrona budżetu państwa przed wyłudzeniami. Początkowo odwrotne obciążenie obejmowało handel stalą, miedzą oraz złomem tych surowców. Ustawodawca uznał, że rynek handlu takimi towarami jest szczególnie narażony na oszustwa. Obowiązek płacenia podatku należnego VAT przeniesiono na nabywcę ponieważ jest to dla niego bardziej neutralne podatkowo. W okresie późniejszym rozszerzono listę towarów objętych odwrotnym obciążeniem o urządzenia elektroniczne oraz biżuterię. Continue reading „Co to jest odwrotne obciążenie VAT?”

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Wiele osób, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą stawia sobie pytanie: Jakie biuro rachunkowe wybrać??
To bardzo ważny wybór, który może zadecydować o przyszłości firmy. Małym lub średniej wielkości firmom nie opłaca się zatrudniać księgową bo to dość duży koszt. Ten wpis ma pomóc czym się kierować w doborze biura. Continue reading „Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?”

Raport GUS dotyczący liczby wypadków w 2015 roku

Znamy opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące liczby wypadków w całym 2015 roku. Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy pracy osób pracujących w całej gospodarce z wyjątkiem jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane o wypadkach przy pracy poza indywidualnymi gospodarstwami w rolnictwie uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku przy pracy.

Badaniem statystycznym objęte są wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego czy na karcie wykazana została niezdolność do pracy, czy nie (z powodu np. hospitalizacji poszkodowanego, czy odmowy przyjęcia zwolnienia lekarskiego). Continue reading „Raport GUS dotyczący liczby wypadków w 2015 roku”

PIP

Zmiany w budżecie Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na na rok 2017. Projekt przedstawił główny inspektor pracy Roman Giedroić.
Projekt budżetu PIP poparł w wygłoszonym koreferacie zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Janusz Śniadek. Continue reading „Zmiany w budżecie Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017.”

Jakie są obowiązki pracownika

Podstawowe obowiązki pracownika  BHP opisuje Kodeks Pracy dział czwarty obowiązki pracodawcy i pracownika. Jest to spis jedynie podstawowych obowiązków pracownika i tak na prawdę bardzo ciężko jest znaleźć spis absolutnie wszystkich obowiązków.Warto jednak od czegoś zacząć. Myślę że przegląd zapisów z kodeksu pracy to doby początek.

Continue reading „Jakie są obowiązki pracownika”

Jakie są obowiązki pracodawcy względem BHP

Podstawowe obowiązki pracodawcy względem BHP opisuje Kodeks Pracy dział czwarty obowiązki pracodawcy i pracownika. Jest to spis jedynie podstawowych obowiązków pracodawcy i tak na prawdę bardzo ciężko jest znaleźć spis absolutnie wszystkich obowiązków.Warto jednak od czegoś zacząć. Myślę że przegląd zapisów z kodeksu pracy to doby początek. Continue reading „Jakie są obowiązki pracodawcy względem BHP”

Jak poprawnie sporządzić tabelę przydziału odzieży

Odzież robocza pracownika

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi dzież roboczą. Wynika to z Art. 2376 Kodeksu pracy

Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.kodeks pracy
Myślę że każdy o tym już wie. A jeśli nie wie zachęcam do przeczytania  http://www.bhpowski.pl/jaka-kupic-odziez-dla-pracownika/  . Kupić jednak nie wszystko. Ważne jest również odpowiednie  udokumentowanie. Jeśli wydaje się to komuś niepotrzebne zapewniam, że inspektorzy PIP mają inne zdanie. Continue reading „Jak poprawnie sporządzić tabelę przydziału odzieży”

Rodzaje umów o pracę

Umowa o pracę

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z koniecznością podpisania całego szeregu dokumentów. Bez wątpienia najważniejszym z nich jest umowa o pracę. Zanim jednak podpiszemy umowę o pracę warto się zastanowić jakie są rodzaje umów o pracę. Jaki wariant będzie dla obu stron najbardziej korzystny. Warto się nad tym zastanowić zwłaszcza, że w tym roku miała miejsce nowelizacja kodeksu pracy, która zmieniła nieco zasady dotyczące tego ważnego dokumentu.

Continue reading „Rodzaje umów o pracę”

Jak przekazać swoją firmę dziecku?

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekazać firmę np. swojemu dziecku?

Przekazanie lub sprzedaż firmy w Polsce nie jest możliwe. Dzieje się tak ponieważ firma działa w oparciu o NIP właściciela. Ponieważ NIP-u nie można sprzedać ani przekazać nikomu nie można sprzedać ani przekazać nikomu firmy. Continue reading „Jak przekazać swoją firmę dziecku?”

Co zrobić z błędnie wystawionym paragonem?

Jest jeszcze jeden dość problem, który przytrafia się posiadaczom urządzeń fiskalnych. Paragon, który należy wycofać. Dziś o tym co można zrobić z paragonem, który jest już nabity na kasę ale chcemy go wycofać. Samo urządzenie fiskalne jest tak skonstruowane, że wycofanie tego co znajduje się pamięci nie jest możliwe. Co wiec możemy zrobić?

Continue reading „Co zrobić z błędnie wystawionym paragonem?”

Paragon z kasy fiskalnej

Codzienne korzystanie z kasy fiskalnej

Kasa fiskalna codzienne obowiązki użytkowników

To kolejny artykuł na temat urządzeń fiskalnych. Dziś opowiem o codziennym korzystaniu z kasy fiskalnej. Wiem, że początki często bywają trudne. Człowiek nie wie podstawowych rzeczy. Ktoś kto ma kasę na przykład jeden tydzień ma prawo nie wiedzieć.  Ten artykuł jest napisany pod wpływem najczęściej zadawanych pytań przez nowych użytkowników urządzeń fiskalnych. Continue reading „Codzienne korzystanie z kasy fiskalnej”